Řešení sady 1

101. Kvíz o účastnících

Správné odpovědi jsou:
KCMR ... modrá
AHEI ... Právě jeden z maskotů se vyskytl dvakrát (veverka), všichni ostatní byli unikátní.
TLNA ... 26
REOP ... 1300 km (Bratislava - Uppsala)
SBLE ... Kosenka i APLA dostali stejně příspěvků
UANT ... (prvni histogram)

A to nám ve druhém sloupečku dává kód "CHLEBA".

102. Kolik jazyků znáš ...

A česky je to "PES".

103. Superkostka

Při řešení je možné postupovat např. takto:

1. Na žádné z kostek A, E nemohou být pouze 2 druhy čísel (na jedné by to ještě šlo, ale každá kostka má dvojníka). Proto jsou na kostkách A a E právě 3 druhy čísel.

2. Díky tomu, že kostky vznikly z domina jsou na kostce A vždy 2 exempláře od každého z vyskytujících se čísel. Stejně tak kostka E.

3. Pro každé číslo x na kostce A musí být na jedné z kostek A,B (jsou stejné) domino x-x. Každá dvojice stejných čísel na kostkách A, E se tedy musí nacházet na sousedních stěnách.

4. Z celkové četnosti číslic pak kostka C obsahuje čísla 1,2,3,4,5,6.

5. Po slepení kostek A,C,E vznikne útvar, který má na malých bočních stěnách 1 a 2. Součet čísel na slepených místech je 2x(1+2+3+4+5+6) - (5+7+9+11) - 1 - 2 = 7. 1 a 2 být na slepených místech nemohou (viz 3.), proto jsou to 3 a 4.

6. Součet 11 může dát pouze 5+6, navíc 5 i 6 musí být také viditelné. Díky tomu, že stejná čísla sousedí, dostáváme tak na kostky A a E pouze 2 možnosti (až na otočení a zrcadlové převrácení):

3-2
1-6
5-6
5-4

1-4
3-6
5-6
5-2

7. Do střední vrstvy je třeba dopnit čísla 1,2,5,6 tak, aby na žádné stěně nevznikly duplikáty a aby byl výsledek A-C+E v intervalu 1..9. Tato podmínka již snadno dává jediné řešení:

312
156
526
564

8. Postavíme-li kostku na malou plochu s jedničkou, přečteme podle velikosti čísla

651-625-465-213Kód je "651-625-465-213".

104. Řada řad

 1. 1: letní olympijské hry (první písmena měst, kde byly)
 2. 3: stanice na trati Břeclav - Praha
 3. 4: počet teček v zápisu abecedy v morseovce
 4. 7: karty, skákání o pět dolů
 5. 11: nejmenší celé číslo, které lze popsat třemi, čtyřmi, pěti... písmeny
 6. 18: tři po sobě jdoucí čísla vždy dají 100
 7. 29: v této větě je písmeno e třetí, sedmé, deváté, jedenácté, ...
Každý další člen řady řad, kterou takto dostáváme je součet dvou předchozích členů, takže řešení je "47".

105. Můj deník

Každá věta skrývá informace o nějakém datumu:
 • 16. 8. den nezávislosti Mexika
 • 18. 5. 1980 výbuch sopky svatá Helena
 • 9. 1. 1890 narodil se Karel Čapek
 • 19. 3. den svatého Josefa
 • 20. 10. 1860 říjnový diplom císaře Františka Josefa
 • 9. 11. 1989 pád Berlínské zdi
 • 21. 8. 1986 obsazením (neboli přátelská výpomoc) ČSSR vojsky Varšavského paktu
 • 20. 7. 1969 první přistání na Měsíci
 • 5. 6. příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje
 • 18. 4. 1906 zemětřesení v San Franciscu
 • 25. 12. první svátek vánoční
Měsíce a roky máme dle posledního odstavce ignorovat. Pokud tedy vezmeme čísla dnů a převedeme na písmena, dostaneme "pristi utery". No a příští úterý má svátek "GABRIELA".

Řešení sady 2

201. Filmovka

 • [Schindler List]
 • [Coen] - film Muž,který nikdy nebyl
 • [Bohdalová] - hrála v těchto všech filmech
 • [Pulp Fiction]
 • [Kusturica] - film Černá kočka, bílý kocour
Kódem je tedy slovo "CELTA".

202. Nechybí vám někdo?

Doplněním chybějících písmen dostáváme:
KOLEMŘEKYBĚŽÍSTÁDOHLÍDÁPOSLUŠENPOVELUHLODÁKOSTLEŽÍMIUNOHOU

Pokud nyní vybereme ty chybějící písmena máme:
ŘÍTLSEOUDKEM

Což doplníme na
PŘÍTELSESOUDKEM

A tedy již nemůže být pochyb o tom, že tím, kdo by vám mohl chybět, je (opět) "PES".

203. Podivná slova

Stačí spojit slova, která mají nějakou společnou asociaci:

podivna slova

204. Černobílá

Kačer nás opouští Pavel kýchal hlasitě Devět malých strupů Pokakané děcko necítím Samí radikální lidé Muži výše jdou
bílá malý světlo začátek válka mrtvý
A kód je tedy "TVRDY".

205. Vražda

Kód je "SKVRNYNAKOSILI".

Řešení sady 3

301. Dvanáctistěnosměrka

Kód je "SLAVNOST".

302. Bludiště bez Minotaura

Bludiště si lze překreslit také následovně (uzly v grafu jsou souvislé oblasti v rámci jednoho patra).

bludiste graf

Zde již je vidět, že jediné jméno, které můžeme po cestě přečíst je "ARIADNA". A správná cesta je tato: bludiste reseni

303. Inverze

cisilka reseni

304. Báseň o slovese

Pokud dobře čteme báseň, tak víme, že 'klíč asi schován před malými'. Tak vezmem velká (písmena) a hned víme, že 'Pouzij kazde pate slovo'. A tak když vezmeme každé páté slovo a z nich první písmena, tak dostaneme 'muska prodat hadat. A protože víme jsme dávali pozor při čtení básničky, tak si pamatujeme, že 'závěr: hledej indicii trojku v jedno asimiluj', takže víme, že musíme najít jedno slovo, které souvisí se slovy muška, prodat, hadat a navíc, název básně napovídá, že to asi bude sloveso... je to "STRELIT".

305. Playfair

text : KO DE MJ EN AZ EV TE TO SI FR Y...
sifra: AQ HM TE HE FS VM JV OI TA XA PJ ST PA AD TK ZH IY UM TN JV EZ HB QA SU NV TF AQ JV ES IO HN EA

Definice:
dvojice písmen leží
R: ve stejném řádku
S: ve stejném sloupci
O: nic z předchozího (spolu se zakódovanou dvojicí tvoří Obdélník)
Podobně budeme nazývat nahrazení digramu jako typ R/S/O.
Mluvéme-li o čtveřici, máme na mysli digram textu s příslušným zašifrováním.

Pozorování:
1. Řádky i sloupce klíče můžeme libovolně cyklicky posouvat bez toho, že by se změnil systém kódování. Nemusíme se tedy příliš zabývat okraji klíče.
2. Pokud se ve čtveřici vyskytují stejná písmena, nemůže to být typ O.

Řešení

1. Ze čtveřic EN-HE a EV-VM vidíme, že někde v řadě (řádku/sloupci) jdou za sebou N-E-H a E-V-M. Kvůli společnému E jsou tyto řady na sebe kolmé a ze čtveřice DE-HM (typ O) dostáváme, že E-M je řádek. Zatím jsme odvodili tuto část klíče:

N
EVM
H D

2. Čtveřice MJ-TE nemůže být typ O, protože M a E leží ve stejném řádku. Je to tedy typ R a písmena J a T snadno doplníme do klíče:

N
EVMTJ
H D

3. Čtveřice TO-OI není typu O (stejné písmeno) ani typu R (řádek s T je obsazen), proto je typu S a máme:

N
EVMTJ
H DO
I

4. Čtveřice SI-TA musí být typ S neboť v opačném případě by S a T ležely ve stejném řádku. Odsud:

N S
EVMTJ
H DO
I
A

5. Čtveřice AZ-FS je jistě typu O, proto F bude ležet v 5. řádku a ve sloupci číslo 2,3 nebo 5. Pak ale čtveřice FR-XA musí být typu R (A,F leží ve stejném řádku). R snadno umístíme na pozici vlevo od A a na F zbývá jedině sloupec 5 (jeho následník v řádku musí být X). Klíč nyní vypadá takto:

N S
EVMTJ
H DO
I
XKRAF

6. Nyní doplníme ze čtveřic KO-AQ a AZ-FS písmena Q a Z a dostaneme:

N SZ
EVMTJ
HQDO
I
XKRAF

7. Využili jsme již všechny úplné čtveřice. Podíváme se, jakou část zprávy můžeme rozkódovat:

text : KO DE MJ EN AZ EV TE TO SI FR Y. AS .. RO VA N. .. .. ES TE JN EH OK .. .E JA KO TE TN OT EX TX
sifra: AQ HM TE HE FS VM JV OI TA XA PJ ST PA AD TK ZH IY UM TN JV EZ HB QA SU NV TF AQ JV ES IO HN EA

Text se dá po menším úsilí doplnit smysluplnými slovy (lze využívat i klíče - např. písmeno A, pokud nenastal typ S, lze nahradit pouze jedním z písmen X,K,R,F):

text : KO DE MJ EN AZ EV TE TO SI FR YZ AS IF RO VA NY PO DL ES TE JN EH OK LI CE JA KO TE TN OT EX TX
sifra: AQ HM TE HE FS VM JV OI TA XA PJ ST PA AD TK ZH IY UM TN JV EZ HB QA SU NV TF AQ JV ES IO HN EA

8.Na poslední chybějící místo příjde poslední chybějící písmeno - G. Klíč:

NCLSZ
EVMTJ
HQDOY
BGUIP
XKRAF

9. Zakódujeme tedy slovo "PLAYFAIR" podle odvozené mřížky:

text : PL AY FA IR
sifra: UZ FO XF UA

Kódem a řešením úlohy je "UZFOXFUA".

Řešení sady 4

401. Vrchní houska

Nejdříve několik inforamací o úkolech. Úkol s názvem Vrražda (2/3) vyřešilo nejvíce týmů. Úkol černobílá trval dlouho, ale silné týmy si s ním nakonec poradily. Naproti tomu, úkol Superkostka (11/7) je zvláštní tím, že jej nevyřešil žádný z vedoucích týmů. Pozoruhodný je též kód PES (3/1), jenž byl uznán 59x jako správná odpověď. Poslední správná odpověď v horní housce přišla pouhou 1 sekundu před koncem (Proudoví krtci, úkol Řada řad).

A jak se vedlo týmům? Celkem sedmdesát (8/4) týmů vyřešilo alespoň jeden příklad. V první sadě zabodovali jako první Tupouni na úkolu Kolik jazyků znáš. V druhé sadě to byl tým Phoenix (5/5), který zareagoval jako první. Tyto týmy byly sice rychlé, ale nepatřily mezi ty nejúspěšnější, kterým se podařilo vyřešit 9 úkolů. Takové týmy byly tři (1/2). Nejlepší čas z nich měl tým fčeličky (7/6), který si vedl stabilně dobře. Další dva devítiúkolové týmy, KalerabySlamouPlnene a Proudoví krtci, zabodovaly zejména skvělým finišem.

Uspořádáním vybraných písmen do správného pořadí dostáváme kód "STRANKA".

402. Speciální latinský čtverec

latin reseni
Takže kód je "213456".

403. Caesar

Pokud provedete posun o tři (=Caesarova šifra) dostanete téměř smysluplný text:
SENDVIC JE TYMOVA INTERNEHLAG BZX BPX OIZ BUDETE MOCI PROVERIT NEJEN SVOJE LOGICKE UVAZOVANI A SCHOPNOST LUSTIT SIFRY ALE MUSIHL AGBZ XBPXO KDE HLEDAT INFORMACE A VYUZIJETE I SVUJ VSEOBECNY ROZHLED HRA JE URCENA PHL AGBZ X BPXOIM AZ PETI HRACI BEZ OMEZENI VEKU CI MISTA ODKUD BUDHLA GBZX BPXO SE DOZVITE V SEKCI PRAVIDLA

Pokud se dobře podíváte na vlastní zadání, uvidíte:
VHQGYLF MH WBPRYD LQWHUQHKODJ ECA ESA RLC EXGHWH PRFL SURYHULW QHMHQ VYRMH ORJLFNH XYDCRYDQL D VFKRSQRVW OXVWLW VLIUB DOH PXVLKO DJEC AESAR NGH KOHGDW LQIRUPDFH D YBXCLMHWH L VYXM YVHREHFQB URCKOHG KUD MH XUFHQD SKO DJEC A ESARLP DC SHWL KUDFL EHC RPHCHQL YHNX FL PLVWD RGNXG EXGKOD JECA ESAR VH GRCYLWH Y VHNFL SUDYLGOD

A ostatně, už když se podíváte na název úkolu, tak je jasný, že kód je prostě "CAESAR".

404. Sousedi

Z příběhu na nás až nápadně kouká abeceda (bereme vždy nejbližší výskyt dalšího písmena):

"Kam jdeš blázne?" zeptal se strýc.
"Ale nikam," řekl vševěd, "do kina."
"A co tam jde?"
"Eh, vžum, paf - tvrdá akce," odpověděl děd.
Strýc na to: "Kdo v tom hraje?"
"Gibson."
"To je přece hovno herec!"
"Idiote," zařval děd, "mít kyj, bil bych tě."
"Cha, cha, máš kyj rozbitý," děl kokot strýc.
"Mám. Nasrat."
"O.K. Nechme toho," navrhl strýc a praštil dědu do ramene.
"Svině," procedil děd mezi zuby. "Ty si myslíš, že Ti neustřelím hlavu? Velkej omyl."
"Wr!" provokoval strýc.
"Ty xichte!" hulákal děd, až se babk y kolemjdoucí začervenaly. A propíchl strýce vidlemi. Prostě ho rozpáral.

A nyní již vezmeme (pravé) sousedy od označených písmen a dostaneme 'mladeti od byka a kravy se rika' a tudíž je jasné, že strýc měl v břiše "TELE".

405. Obrázky

obr reseni 1
obr reseni 2

Když vezmeme zarámovaná písmenka, dostaneme "písnička beatles" a když se podíváme na poslední obrázek, tak je jasné, že kód je "YESTERDAY".