Sada 1.

101. Noty

Která skupina hraje tuto píseň?

102. Metodická, pouze rodová

Ypsilon má hodnotu x mínus dva. Každé xté slovo naději dává. Jen když najdeš jej, můžeš doufat v úspěch. Nemám jinou radu než zkoušet. Šest, pět, osm, sedm? Možná. Jenže to musíš ověěit. Vyber prostě každé xté slovo textu. Milé že? To není vše. Teď ze slov vybraných do osudí vezmi ypsilonté písmeno. Odkud? Zas se ptáš doběe. Ypsilonté písmeno od zadu. Už to máš?. Těch možností není pěece tisíc! Jasně. Použij třeba metodu pokus omyl. Zkoušej. Nedělej hloupé chyby. Nemůže to být dvacáté osmé slovo! Je jasné proč? Ano! Rozvrhni si dobře práci, zvol správný postup. Je to test trpělivosti. Nevzdávej se před koncem. Hodně štěstí...

103. Obdélníky

Rozdělte oblast na obdélníkové regiony (po vyznačených čarách) tak, aby se vzájemně nepřekrývaly a spolu pokryly celou oblast. V každém regionu musí ležet právě jedno z vyznačených čísel, které navíc určuje plochu regionu.

Příklad:

Zadání:

104. Loga

105. Šotek

Uvnitř klece šero houstlo oproti okolnímu soumraku a chlad se mezi mřížemi převaloval jako živý tvor. Cosi se v šeru pohnulo a jednorožka spatřila Elli - starou, kostnatou ženu oděnou v cárech, jež se krčila a hřála u neexistujícího ohýnku. Vypadala tak křehce, že ji hrozila rozdrtit sama tíha doléhající tmy, a tak bezmocně a osaměle, že se přihlížející zdáli pohnuti a chtěli ji osvobodit. Namísto toho však počali tiše ustupovat, neboť to Elli je pronásledovala celým světem. Přitom na ně ani nepohlédla. Seděla potmě a broukala si písničku hlasem vrzavým jako pila hlodající strom a jako strom, který se kácí k zemi.

"Co uvadlo, zas rozkvete, i mrtvý z hrobu vstal, však přesto platí na světě, že prý čas je, co čas vzal."

"Nevypadá na to, což?" nadhodil Rukh. "Ale žádný hrdina před ní neobstál, malý bůh ji nepoložil na lopatky, žádná kouzla nepozdrží její krok ... ani neurychlí, neboť ona chodí o své vůli vlastními cestami. I v této chvíli, kdy na ni hledíte, obchází mezi vámi, dotýká se a bere. Neboť Elli je Stáří."

(Poslední jednorožec, Peter S. Beagle)


Měli za sebou již třetí šálek, když dr. Pingitzer opět promluvil. "Aha," řekl. "Práce. Práci já nerad. Psychiatrii já nerad. Já vždycky nerad práci. Já rád zábavu, hru, fantazii, kouzla a čárymáry."

"Proč tedy pracujete?" zeptal se Tracy.

"Proč?" řekl doktor, "pročproč." Na chvíli se zamyslel. "Ve Vídni já holku potkat. Elsa. Elsa Varshock. Aha? Elsa moje žena, pak matka, pak říká: 'Kde máš peníze pro jídlo?' Takže pracuju."

"Rozumíte psychiatrii?" zeptal se Tracy.

"Psychyatrii ne," řekl dr. Pingitzer.

"Lidem --- maličko, maliličko. Každý den, každý rok víc a víc maliličko. Proč? Lidi jsou těžký. Lidi jsou lidi. Lidi jsou zábava, hra, fantazie, kouzla a čárymáry. Aha! Lidi jsou bolest a nemoc, šílenství a ublížení, lidi zraňujou lidi, zabíjejí lidi, zabíjejí sebe. Kde je zábava, kde hra, kde fantazie a čárymáry? Psychyatrii já nenávidím. Lidi miluju. Bláznivé lidi, krásné lidi, zklamané lidi, nemocné lidi, zlomené lidi, zničené lidi. Takové lidi miluju. Proč? Proč pro lidi ztratila se zábava, proč hra, fantazie, kouzla a čárymáry? Proč? Aha? Peníze?" Usmál se.

"Já myslím. Ano. Peníze. Je láska ty peníze? Je krása ty peníze? Je zábava ty peníze? Kde jsou peníze? Nevím. Teď žádná zábava. Teď práce. Práce. Princ. Tygr."

(Tracyho tygr, W. Saroyan)


Velmi klidně, velmi důstojně, s nohama ve vzduchu vyplul Ijáček zpod mostu.

"To je Ijáček!" křičel Klokánek hrozně rozrušen.

"Opravdu?" řekl Ijáček. Zachytil ho malý vír a třikrát jím otočil dokola. "To bych se divil."

"To jsem nevěděl, že taky hraješ," řekl Klokánek.

"Nehraju," řekl Ijáček.

"Ijáčku, co tam děláš?" řekl Králíček.

"Dám ti třikrát hádat, Králíčku. Kopám tady jámu v zemi? Neuhodl. Skáču si na doubku z větve na větev? Neuhodl. Čekám, až mi někdo pomůže z vody? Uhodl. Dopřej Králíčkovi času, a vždycky najde správnou odpověď."

"Ale Ijáčku," řekl Pú starostlivě, "co můžeme my - totiž, jak máme - myslíš, že my - "

"Ano," řekl Ijáček. "Jedno z toho bude to pravé. Děkuji ti, Pú."

"Točí se kolem dokolečka," řekl Klokánek u vytržení.

"A proč ne!" řekl Ijáček chladně.

"Já umím taky plavat," řekl Klokánek pyšně.

"Ale ne dokolečka," řekl Ijáček. "To je mnohem těžší. Neměl jsem vůbec v úmyslu jít se dnes koupat," mluvil dále a přitom se pomalu točil. "Ale když už jsem jednou ve vodě a rozhodnu se, že se procvičím ve vířivém pohybu zprava doleva nebo," dodal, zachycen jiným vírem, "zleva doprava, jak mi právě napadlo, je to jen moje věc a nikomu po tom nic není."

Chvíli bylo ticho a všichni přemýšleli.

"Mám nápad," řekl konečně Pú, "ale není asi moc dobrý."

"To asi není," řekl Ijáček.

"Jen dál, Pú," řekl Králíček. "Pověz nám ho."

"To je tak, kdybychom všichni házeli kameny do řeky po straně Ijáčkově, udělaly by se vlny a ty by ho odplavily na druhou stranu."

"To je moc dobrý nápad," řekl Králíček a Pú se zatváěil spokojeně.

"Velice," řekl Ijáček. "Až se budu chtít dát odplavit, dám ti vědět, Pú."

"A co kdybychom ho omylem trefili?" řeklo Prasátko.

"Nebo co kdybychom ho omylem netrefili," řekl Ijáček. "Promyslete všecky možnosti, než se začnete bavit."

Ale Pú našel největší kámen, jaký jen mohl unést, a nakláněl se s ním v prackách přes zábradlí.

"Já ho nehodím, Ijáčku, jenom ho pustím," vysvětloval Pú. "To tě nemohu minout - totiž trefit. Mohl by ses na chvilku přestat točit, protože mě to mate?"

"Ne," řekl Ijáček. "Mně se to líbí."

Obyvatel viděl, že je čas, aby se ujal velení.

"Tak Pú," řekl, "až řeknu 'Teď', tak ho pusť. Ijáčku, až řeknu 'Teď', Pú upustí kámen."

"Děkuju ti mockrát, Králíčku, ale myslím, že to poznám."

"Jsi připraven, Pú? Prasátko, udělej Púovi víc místa. Ustup trochu, Klokánku. Jsi připraven?"

"Ne," řekl Ijáček.

"Teď," řekl Králíček.

Pú upustil kámen. Silně to šplíchlo a Ijáček zmizel.

(Medvídek Pú, A. A. Milne)


Dva kohoutkové bojovali na dvoře
(ti "bojovní jak lidé", jak se ěíkává) ...
Pak ten, jenž prohrál, krváceje z četných ran,
se schoulil hanbou v tmavém koutku domácím;
druhý, vítěz, vyletěl si na domek
až na vrch, těepal kěídly, hlučně kokrhal ...
A náhle orel popadl ho na střeše
a zmizel; pátý dvořil se pak slepičkám
a ze své prohry mnohem více vytěžil.

(Ezopovy bajky)


Když o tom Alenka později přemýšlela, ne a ne přijít na to, jak to vlastně začalo. Jenom to si pamatuje, že běžely a držely se za ruce a Královna uháněla, že jí Alenka sotva stačila; a Královna poěád kěičela: "Rychlej!" jenže Alenka už rychleji nemohla, ale říct jí to, na to neměla dech.

Nejpodivnější na tom bylo, že stromy a jiné planety kolem se nehýbaly z místa; ať běžely sebe rychleji, jako by vůbec nic nenechávaly za sebou. "Copak se kdeco pohybuje zároveň s námi?" pomyslila si chudák zmatená Alenka. Královna, jako by uhodla její myšlenku, křikla: "Rychlej! Nech mluvení!"

Alence to ani nenapadlo. Zdálo se jí, že už nikdy mluvit nebude, tak se zadýchala; a Královna poěád křičela: "Rychlej! Rychlej!" a táhla ji s sebou. "Už tam budem?" vyjekla konečně Alenka.

"Cože, budem!" kěičela Královna. "Vždyť jsme tam už před deseti minutami byly! Rychlej!" Mlčky běžely dále, vítr hvízdal Alence kolem uší, div jí vlasy neodvál.

"No tak! No tak!" kěičela Královna. "Rychlej! Rychlej!"

(Alenka v kraji divů a za zrcadlem, L. Carroll)

Sada 2.

201. Morgenstern

Nové názvy navržené přírodě (pozn. celé řešení zapište dohromady).

Snosl zůstávající (6)
Dědkučka generál (10)
Tužant kráhonský (3)
Neboťhrobice bílá (6)
Jaloď odbavlna (6)
Záclonovka natural (1)
Druhopřeludka podzimní (1)
Měsíčňák larvoný (2)
Opar štojí (2)
Štikaď samice (7)
Nákres tupopád (10)
Rozlepýš městský (2)
Mhlt flekatý (12)

202. Prubnem morseovku

Petr votočil hlavou: "Kudyma teď pudem?" Jeho přítel neví: "Jsme tutáč mimo!" "Měli bychom signalizovat." "Máš pitomej ksicht," řekl naštvanej přítel vzápětí. "Prubnem morseovku - ťučka, ťučka..."

203. Výměna koňů

Jaký je nejmenší počet tahů, kterými lze přejít z první situace do druhé? Koně se pohybují jako v šachu. Kódem je číslo.

204. Graf

205. Letíme na olympiádu

Sada 3.

301. Trójská báseň se S v řešení

V žádném moudru básně této
Není inkoust ani léto
Ať ji luští pán či panna
Bytost neevidovaná
Pár rodilých Křováků
A arabi z Iráku
Ať ji luští rýpal levý
Nebo občan, co nic neví
Zas se slezem na poli
Podetnout ty topoly
V letu urči ametysty
Kup pět šperků, buď si jistý
Že kdo žere ementál
Křičí amen, nu, jen dál
Potom kámen z vět těch seber
Morion slav v zemi zeber
Ber radu tu bez předsudků
Záhněd dej pár do posudku
Také s sebou vezmi citrín
Tři Indy postav do vitrín
Růženín nech, prý má kmit
Leze, leze endemit
Bez zármutku setři slzy
Zas se najíš a už brzy
Kdo do sudu udeří
Bude mít tér k večeři
Pán čar radí: hledej klony
Z této věty ypsilony
A kdo tady nalez zet?
B. B. King má prstů pět
Pata, atom, kříže svaté
Jas slunce tě možná mate
Jen najdi dvé polovic
Snad už víš, kde erb, kde nic...

302. JAK JSEM CISTIL KLAVESNICI

MILY DENICKU,

DNESKA MI PRESTAL FUNGOVAT SHIFT A ZASEKL SE CAPSLOCK. ROZHODL JSEM SE VYCISTIT KLAVESNICI. AKORAT MUSIM NAJIT SROUBOVAK.

ATI NO TEBYLO NAK NEZKY. AKORAN MAM POCIN, ZE JSEM VYMETIL DVE KLAVESY. TO VSAK NO ZVLADTU STADTO DAN DO PORADKU.

NAK A JE NO. SAKMYS TETI NO UPLTE OTO. VYRETIL JSER DVE A ... AJO, NESTE VEDLE. NEDKA RAR NEDA BLBE CNYMI. NAKZE MOZDELAN KLAVESTICI - VYRETIN CNYMI KLAVESY - SROTNOVAN DOHMORADY. JDU TA NO.

JO NK V PYNLI. LISNOCOA, ADO JSOR ROL TEPSETY NY PISROTE, RI SOZMEL POS. TK JK, NK JSOR SI RKHL RYSLON, ZO NK BUDO PMOHEZOTY UPLTO JITEA. MEDE DK ZIVKNE: PMOD CISNOTIR ALEVOSTICO VYSNMOLNO SVOHK PSE TE REMS. TK TIC, JDOR SPMEVKVEN. JO JESTY JEA FECAE, ZO SPENTO ALEVOSY TORE SRYSL ROTIN, NK UZ JSOR ZAKUSOL. NODAE VYROTIR ROZI SOBKU SL, DB E CI.

NEA. JOTKR RC NOB TOJEA TOTC JELTO, IK JLOR NCR RYLSOS. A LEAMU. TE NK LO FEAN RUZU ... E VUDOI ABK VYRYLSOS NEAKVY UIHYSTY MKZSKZOTC ASEVOLTCIO. TEHEZCR NK PKBSO EDOIOBY E DUBO.

Q IFTR LT ISTRQPO HOLDTFQ LFQRFTPO. HGEOZQE QST YXKZ FTEIQHT, MT EIEX, QWN LT DO MGWKQMGCQSG ZG, FQ EG ZXAQD. ZQA HGLSTRFO HGAXL - FQIQMOD ZG ZQD GR M RG Q. XM PLTD ZTRQ RQCFG HKTLZQS LSTRGCQZ, PTLZSO ZG RQCQ LDNLS, QST PTRFGX ZG HKTET DXLO CNPOZ, FT?

UMH UCV, DCNS DKHVW. UMH DKHVW. DC, JM US TQVMTMF. QHYOTCDW UCBLDSGSZKC. TICBLDS US UMVW OSQFGMUKF DM FMVCOY M IUMDY IC ASYIUCTDKHCF. TIKBLDK FK FYQSY ... INSLCF FYJ VCDKBHY. M LCGC, MIASD JCVDM HGMTCIM AOSVYHYJC IUCJDW AKIFCDS JMHS JC DM DK DMFMGSTMDS. US JC YOBKUC QDMFCDK. US IC FYIK MIASD ACUHOMU QSAMHSTMU M TWUCIMU DMV JCIHWDK. UMHSTCJ HSV DKHVS FKU DCNYVC.

Kódem není smysluplné slovo.

303. Infantilní křížovka

304. Nové náboženství

Rozhodl jsem se založit nové kosmopolitní náboženství, které bude sumarizovat prvky všech důležitých náboženství předešlých dob:

 1. křesťanství
 2. islám
 3. hinduismus
 4. budhismus
 5. judaismus
 6. mytologie Vikingů
 7. ěecká mytologie

Ústěední text tohoto náboženství by mohl znít těeba následovně:

Na začátku byla Hidžra. Tu vykonal rabín Prométheus poté, co od Odina dostal posvátný kříž a vydal se hledat Korán. Jeho pravé jméno vlastně bylo Síddharta Gautama a v kapse potajmu nosil svastiku, kterou našel ve Vatikánu. Jeho cesta byla dlouhá (byla to osmidílná stezka), vedla až do Mekky a komplikoval mu ji různými nástrahami rozverný Dionýsos, kvůli kterému málem skončil ve Valhale. Úspěšně však nástrahy překonal, došel až do cíle, vyfasoval Talmud, oslavil Vesak Pudža a slavnostně zahájil první ramadán. Brzy našel mnoho následovníků, kteří si říkali sunité a kteří spolu s ním uctívali velkého Višnu sídlícího na Olympu. A Duch svatý měl radost. Dalším důležitým prorokem pak byl svatý Pavel, který se v mládí pravidelně koupal v Ganze. Tam, na místě zvaném Bodhgója, našel krásnou šesticípou hvězdu, která se tak stala dalším důležitým symbolem. Od té doby dalajláma pravidelně vyhlašuje sabat a tak tomu bude až do chvíle, kdy Psyché zahájí Ragnarok. V tu chvíli Lakšmí pozěe Mohameda. Brahma a Višní si dají košer víno, Alláh to odzvoní a bude fajn.

Ale když o tom tak přemýšlím, je to asi trochu překombinovaný. Odpovědi na zásadní otázky života by měly mít tak 4 prvky.

305. Černá, bílá, ...

Najkreslete uzavěenou lomenou čáru, která prochází všemi políčky v mřížce, a to každým právě jednou. Čára se může lomit pouze pod pravým úhlem a jen uprostřed políček. Polem obsahující bílé kolečko prochází čára přímo bez zalomení, naopak při průchodu přes pole s černým kolečkem se čára musí zalomit.

Kód má devět písmen.

Sada 4.

401. Obrázková signalizace

402. Sloučenka

Sloučenka je nejjednodušší formou tzv. slovních hádanek. Principem slovní hádanky je naleznout dva soubory slov, které jsou svázány jistou vazbou. V případě sloučenky je to prostá shodnost přepisu obou skupin slov (psaných bez mezer); v některých případech však nemusí být dodržena délka samohlásek. V našem zadání je první skupinou několik slov - podstatných jmen v 1. pádě, která jsou zadána opisem. Druhá skupina slov pak tvoří vždy smysluplnou větu. Jako nápovědu udáváme k hádance navíc polovinu tzv. vyčíslení = délky všech slov v obou skupinách. Kód tvoří prvním písmena slov druhé skupiny (bez mezer a diakritiky).

Příklad:

osten, první žena, cenný papír; (3,3,3 - ? ?)

Trn, Eva, šek - Trne Vašek

Kód : TV

Úloha:

 1. Doprovod Timura, (O*O)/(4*S) v kruhu, logo ČSSD, kapitán J. Verna, rozměr; (5,2,4,4,5 - ? ? ? ?)
 2. Vyjmenovaná sova, úhel mezi jistým směrem a směrem severním, období starého ěecka a ěíma, obyvatel největší země světa, název ěímské tisícovky; (3,6,6,3,2 - ? ? ?)
 3. Strava přijímaná obvykle v době kdy se slunce nachází v zenitu, živý obsah iglú, smysluplné seskupení slov; (4,7,4 - ? ? ? ?)
 4. Hlavní město domoviny Amundsena, povolání Amálky, polní rostlina (textilní průmysl), martes, věčně mokrá část oděvu hastrmana, pohěební hostina; (4,4,3,4,3,3 - ? ? ? ?)
 5. Gymnastické náčiní (ve tvaru kružnice s velkým průměrem), Vinnetouův kůň, hlavní výplň lesa; (5,4,6 - ? ? ? ?)
Kód má tedy 19 písen. Kódem není smysluplné slovo.

403. Písmena a čísla

E2U2N4B6A0S5N5P7F6B0I6U3K6B3V0V3

Kód je třípísmenný.

404. Podivné tvary

Kódem je jedno písmeno (nemusí se jednat o smysluplné slovo).

405. Mlha

Org A: Já bych udělal nějakej hodně zamlžovací úkol.

Org B: Co myslíš tím zamlžovací?

Org A: Jako, že v zadání bude fůra mlhy a mezitím kód.

Org C: Myslíš něco jako MLHA MLHA MLHA KOD MLHA MLHA?

Org B: A ještě by se to mohlo jmenovat stejně jako kód, ne? To je trapný, to jsme měli loni s tím Ceasarem.

Org A: No tak v názvu bude taky mlha, aby to bylo trochu těžší.

Org C: Jasně. A trochu víc to zamaskujem. Nebudem tam psát, co přesně je kód. To je moc nápadný. Prostě tam občas do té mlhy šupnem kód a bude.

Org B: To je dost o ničem, ne? To je jasný, že každej tu mlhu odfiltruje a přečte si rovnou kód. Nejsou trubky, ne?

Org A: Uvidíš, co s tím budou vyvádět. Budou počítat písmena zleva, zprava, aplikovat morseovku na permutace mlhy, ptát se slečen v růžových tričkách... a přitom jim kód bude ležet celou dobu pod nosem. Ti se budou mlátit do hlavy...

Org C: Jasně, já už se těším. Já to zamlžím, co to půjde. MLHA MLHA MLHA. To by mně šlo. Ti ten kód nikdy nenajdou.

Org B: No já nevím. Uvidíte, že se někteří budou hádat, jak to bylo nejednoznačný... že kód úplně klidně mohlo být něco jinýho.

Org A: Tak mají smůlu. Kód je kód, co si myslím já. Pokud hledají kód v mlze, tak mají smůlu, protože mlha je mlha a ne kód.

Org C: Jasná páka. Hlavně, že bude MLHA.


Org T: Borci, vo co tady de?

Org I: připojuji se s dotazem k orgu T!

Org R: Buďte v klidu. Vy kód najít nemusíte, od toho jsou tady účastníci.

Org T2: Presně tak, neřešte to a radši mlžte. MLHA MLHA MLHA.