Špatné odpovědi na úkoly


Vyber úkol:ROD4x
PRSTEN1x
ANIONT1x
KATIONT1x
SOKOBAN1x

Celkem 26 odpovědí, z toho dobrých 18x, špatných 8x tzn. dobrých je 69.23 procent.