Sendvičové ohlednutí

Stručná rekapitulace zajímavostí o hře u příležitosti 10. ročníku.

Systém hry

 • Základní pravidla hry byla inspirována programátorskou soutěží ACM ICPC.
 • Zásadní “inovace” byla začlenění pauzy doprostřed hry. Tato pauza dala hře jméno, jméno hry dalo pauze náplň a vznikla pěkná kombinace, kterou nebyl důvod za 10 let měnit.
 • Celková struktura hry je tedy stabilní od začátku, jediné co se mírně měnilo byl počet úloh - na začátku (ročníky 2004-2006) měla hra 20 úloh (5, 5, 5, 5), později (ročníky 2007-2011) 22 úloh (6, 5, 6, 5), v 9. ročníku (2012) už dokonce 24 úloh (7, 5, 7, 5).

Úlohy

Jednotlivé úlohy jsou vždy originální, nicméně některé typy úloh si vybudovaly na Sendviči tradici (ne však nutně v každém ročníku):

 • Mlha - tradičně poslední úloha hry, občas s nekonvenčním až mírně nekorektním způsobem řešení
 • Kouknu a vidím - úloha, na kterou je potřeba se správně podívat a řešení je zřejmé
 • Infantilní obrázky - obrázková poznávačka zakreslená poněkud naivně
 • Metafory - slohovka, jejíž hlavní pointa je poznat, co metaforicky popisuje
 • Báseň - forma básně, princip ledasjaký
 • Bludiště - vzhled bludiště, princip ledasjaký

Hráči

 • Počet hrajících týmů postupně narostl z 43 v prvním ročníku na 280 v devátém ročníku.
 • Mezi nejúspěšnějí týmy na Sendviči patří:
  • Tykadla (3x zlato, 1x stříbro, 1x bronz)
  • Proudoví krtci (2x zlato, 1x stříbro, 1x bronz)
  • Chlýftým (1x zlato, 1x stříbro)
  • FIMAN++ (1x zlato, 1x bronz)
  • Pralinky zvlášť(1x zlato, 1x bronz).
 • Konkurence na Sendviči je tradičně vysoká, hry se účastní velká část klasických šifrovacích týmů, umístění v první dvacítce vyžaduje velmi dobrý výkon. Aby nováčci nebyli úplně demotivováni, byla od roku 2009 zřízena kategorie “začátečník” a výsledkovka začátečníků.

Neziskovky

 • První ročník hry spadal termínově do akce “30 dní pro neziskový sektor”. Termín Sendviče zůstal stabilně blízko přelomu února a března, termín akce “30 dní” se časem změnil, nicméně i tak stránky Sendviče se dlouho na tuto akci odkazovaly (mj. protože se nám jejich logo hodilo na stránku).
 • V prvním ročníku se vybralo 5 tisíc Kč, v devátém již přes 100 tisíc. Největší skok nastal mezi lety 2007 a 2008 (z 32 tisíc na 57 tisíc), a to nikoliv díky nárůstu počtu týmů, ale díky změně formulace v pokynech o placení.
 • Průměrný příspěvek na tým postupně vzrostl z 116 Kč na tým na 360 Kč na tým (přičemž minimální poplatek zůstal celou dobu 100 Kč).
 • Celkem bylo zatím vybráno 468 tisíc Kč.

Podpořené neziskovky:

Organizátoři

 • Zakládající čtveřici a dlouholeté stabilní jádro organizátorského týmu tvoří Tom, Ivo, Tom a Radek.
 • Dále se zapojili: Fosa (Olga), Kačka, Pavel, Athaj (Šimon), Matěj, Frodo (František), Zdeněk.