Sendvič logo
 2004 30 dni pro neziskovy sektor


Základní a doplněná pravidla


 • Hrají týmy, v každém může být 1-5 hráčů. Větší týmy mají docela výraznou výhodu. Seženťe si k sobě ještě někoho.
 • Hra se skládá z luštění úkolů. Zadání úkolů dostávate přes tyto internetové stránky. Řešením úkolu je vždy jedno slovo, které odevzdáváte pomocí webového formuláře.
 • Hra se skládá ze dvou kol. Každé kolo trvá 2 hodiny. Mezi koly budou mít hráči půlhodinovou pauzu na svačinku. Tu mohou využít nejen ke zkonzumování vlastních sendvičů, ale také k taktické poradě.
 • V prvním kole je povoleno řešit úkoly z prvního kola. V druhém kole úkoly z druhého kola. Úkoly budou zveřejňovány následovně: na začátku hry bude k dispozici 5 úkolů, v polovině prvního kola přibude dalších 5. Těchto deset úkolů je tedy teoretický možné během prvního kola vyluštit. O přestávce a v druhém kole již není možné luštit úkoly z prvního kola. Druhé kolo má stejnou strukturu jako první, pouze úkoly jsou jiné.
 • Strategii luštění si řeší každý tým sám…

Schéma hracího plánu hry:


15:00Začátek
15:00Sada 1  
15:30
16:00Sada 2
16:30
17:00Přestávka
17:30Sada 3  
18:00
18:30Sada 4
19:00
19:30KonecHodnocení:
 • Primárním kritériem je počet odevzdaných úkolů.
 • Sekundární je čas. Za každý vyřešený úkol se započítá čas, který uplynul od zadání úkolu + 15 minut penalizace za každou předchozí špatnou odpověď na tento úkol. Výsledný čas se sečte.

Příklad 1: Tým, který odevzdal všech 20 úkolů, spotřeboval na to všechen čas, několikrát se spletl (byly mu přičteny trestné body) odpovědi opravit na správné, stále vítězí nad týmem, který odevzdal úkoly rychleji, hned napoprvé správně, ale odevzdal jich jen 19.

Příklad 2: Vzniknou tedy skupiny týmů - podle množství správně vyluštěných úkolů. Nejlépe jsou na tom ti, kteří vyluštili nejvíce úkolů - a z nich je nejlepší ten, který má nejmenší součet všech časů, které k vyluštění potřeboval.Příklad počítaní času:

Primárním kritériem při vytváření pořadí je počet odevzdaných úkolů. Dalším kritériem je čas. Za každý vyřešený úkol se započítá čas, který uplynul od zadání úkolu + 15 minut penalizace za každou předchozí špatnou odpověď na tento úkol. Výsledný čas se sečte.

Tedy konkrétní příklad. Pokud by tým odevzdal:

 • z 1. sady správně dva úkoly: v 15:10 a 16:30
 • z 2. sady správně jeden úkol v 16:20
 • a třikrát by odpověděl špatně (přičemž je jedno, na které úkoly to bylo)
Pak jeho celkové skóre je 3 úlohy a čas 165 minut (= 10+90+20 +3*15).


Odpovědi na úkoly:

Výsledek (vyřešením) každého úkolu je kód. Kódem je vždy posloupnost čísel nebo velkých písmen anglické abecedy - zejména tedy kód neobsahuje mezery a diakritiku.
Tyto kódy budete zadávat během hry do jednoduchého formuláře, pod odkazem "Hra" v autorizované sekci. Tento odkaz bude funkční až od začátku hry.

V šifrách používáme vždy 26 písmenou anglickou abecedu. CH se počítá jako dvě písmena.
Potřebné vybavení:
 • počítač s přístupem na Internet (rychlost připojení by neměla být klíčová)
 • svačina

Vhodné vybavení:
 • tiskárna není nutná, ale je VELMI vhodná
 • knihy, encyklopedie, atlasy, slovníky, tabulky, ...
 • sendvičovač
 • papíry, tužky, ...

Účastnický poplatek:

Náklady na tuto hru jsou nízké, proto peníze nepotřebujeme. Ale chceme zabránit machinacím s přihlašováním a proto budeme vybírat účastnický poplatek. Tento poplatek půjde ve prospěch neziskových organizací. Každý tým si vybere jednu z následujících orgranizací a přímo na její účet zaplatí poplatek.

 1. Projekt ZO ČSOP Kosenka
  Jedním z projektů, který je v našich podmínkách projektem průkopnickým, ojedinělým a zároveň svou podstatou důležitým je projekt na záchranu původního Karpatského lesa, kterému hrozí vykácení. Podaří-li se společnými silami vykoupit stodesetiletý jedlobukový les v Bílých Karpatech, zachováme toto dnes již ojedinělé přírodní bohatství i pro naše děti a další generace.

  Více zde : www.zachranles.cz nebo www.nadace.veronica.cz

  Číslo účtu je : 9999922/0800
  Banka: Česká spořitelna
  Spec. symbol: 103
  Variabilním symbolem je šest číslic: 111 + číslo vašeho týmu (dostanete po registraci)


  Platíte-li složenkou, do kolonky 'adresa majitele účtu' vepište:
  ÚVR ČSOP
  Uruguayská 7
  120 00 Praha 2


 2. APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem
  Sdružení chce dosáhnout postupného vybudování systematické a komplexní profesionální pomoci lidem trpícím PAS i jejich rodinám. a dále si klade za úkol fungovat jako profesionální mezičlánek mezi rozsáhlými aktivitami v rámci cílové skupiny a všemi ostatními institucemi zodpovědnými za příslušné programy v oblasti péče o osoby s PAS. Konečným cílem je zkvalitnění života lidí s tímto handicapem a jejich rodin, což znamená především hledání možností jejich integrace, popřípadě jejich plnou integraci do společnosti.

  Více zde : www.sweb.cz/apla.jm nebo www.autismus.cz

  Číslo účtu je : 1034006325/5500
  Banka: Raiffeisenbank a.s.
  Variabilním symbolem je šest číslic: 111 + číslo vašeho týmu (dostanete po registraci)

 3. bbKontakt - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér
  Usiluje o odstranění bariér mezi zdravotně postiženou a nepostiženou populací, především motivací zdravotně postižených k aktivnímu a nezávislému pojetí života. Ideově vycházíme z myšlenky obousměrné integrace, kdy se vzájemně ovlivňují a integrují lidé se zdravotním postižením mezi nepostižené a naopak. V duchu možnosti dosažení rovných příležitostí je realizována i hlavní činnost. Program sdružení je určen všem věkovým kategoriím se zvláštním zřetelem na děti a mládež.

  Více zde : www.kontaktbb.cz

  Číslo účtu je : 579835743/0300
  Banka: ČSOB
  Variabilním symbolem je šest číslic: 999 + číslo vašeho týmu (dostanete po registraci)


Konstantní symbol pro platbu složenkou na účet: 0379
Konstantní symbol pro převod z účtu na účet (nejistá informace): 0378,5318,0558,0968 ...


Poplatek 100,- Kč zaplaťte na konto vámi vybrané organizace. Tento poplatek je stanoven jako minimální, samozřejmě můžete přispět této organizaci více.

Přihlásit se a zaplatit je potřeba do 5.3..Po tomto datu zkontrolujeme, zda peníze dorazily a v případě nesrovnalostí vám v týdnu 6.-12.3. dáme vědet.


Poznámky:
 • Pokud vůbec nemáte představu, co od této hry očekávat, podívejte se na stránky her Tmou, Bedna, Exit ...
 • Oproti těmto hrám budou zde úkoly samozřejmě upraveny podmínkám hry... můžete očekávat úkoly logické, šifrovací, vědomostní, slovní, i jiné.
 • Úkoly budou rozmanité a z různých oblastí. Je tedy vhodné tomu uzpůsobit složení týmu.
 • Během hry budete mít stále přístup ke statistikám, takže budete vědět, jak si vedete vzhledem k ostatním.
 • Účastníci nejsou omezeni žádným (ani věkovým) limitem. Je však vhodné, aby většina týmu uměla česky (alespoň pasivně, slovenští účastníci jsou vítáni; budeme se snažit konstruovat úkoly tak, aby tam nebyla žádná vyloženě češtinářská záludnost).
 • Pokud si hledáte nějaké spoluhráče, můžete využít "inzerci volných hráčů" v sekci "Lidé hledají tým" - odkaz vlevo.
 • Není nezbytně nutné, aby celý tým byl na jednom místě. Ale je to výhoda.
 • Předpokládáme, že hrajete proto, že si chcete zahrát (ceny nejsou) a že tedy budete hrát fair-play a nebudete vyvádět žádné lotroviny.