Sendvič logo
 2004 30 dni pro neziskovy sektor

Zadání úkolůSADA 1

101. Kostičky

Vaším úkolem je poskládat kostičky na sebe tak, aby kostka číslo 1 byla nahoře, pod ní kostka číslo 2, číslo 3 a nakonec dole kostka číslo 4. Přitom musí platit, že na každé stěně výsledného sloupečku musí být každá barva zastoupena právě jedenkrát. Sloupeček otočte tak, aby modrá barva na horní kostce byla směrem k vám a vpravo dole byla červená (stejně jako na příkladě). Kódem je posloupnost 16 barev (R=červená,G=zelená,B=modrá,Y=žlutá) popisující po řadě zleva doprava jednotlivé stěny odshora dolů.

Příklad (neskládá se ze zadaných kostiček):
BRGYYBGR ........ (8 barev je skryto)

Úloha má jedno řešení.
Zadání:


       
                       
       
       
Kostka 1 Kostka 2 Kostka 3 Kostka 4

102. Surrealistický básník

Básník Bolemír Rohlíkov seděl celý nešťastný za psacím stolem. Bledé ráno se brouzdalo v mělkých ulicích provinčního městečka, opuchlá poetova víčka vypadala trochu jako těžké závěsy mraků, z nichž drobně mrholilo - na střechy, na smetiště, na dlážděné cesty, na básníkovu duši.
Zvuky rezavých rýn, vzdychání Bolemírova nitra.
Beznaděj!

Byl zoufalý: celou noc psal stěžejní báseň do své nové surrealistické sbírky a nad ránem uváznul nad posledním veršem, nad posledními slovy. Inspirace vyschla a text, který se básníkovi neustále a neodbytně dral do pera, nebyl uspokojivý. Neměl správnou sílu, ten správný šmrnc, který Rohlíkov hledal ...

Kolmé zelí vře
Lva sťala lať šavle
Řvi: leze mlok!

Jí zní vzlyk Tón há rve jód!
Kdo je vrah not?
Kýl z vín?
Žij!

A hobla
Saji ret
Klidný dube čni Mamince
Buď in: díl který jásal boha

Den...
Hola Chci salát sumo
Klátí Ital
Komu stál?
Asi chcal
??????????

Jak zní poslední verš básně, s nímž Bolemír Rohlíkov není příliš spokojený?

103. Moderní umění

104. Kotávka

 • Jsou tři základní druhy objektů: pižmole, žibřiď, kotávka.
 • S objekty lze provádět různé operace. Obecně platí, že operace (aplikování, odebrání, sloučení, ...) jsou destruktivní. Cokoliv se použije, zaniká.
 • Každý základní objekt může být betálný.
 • Betálného žibřidě lze rozložit na dva nebetálné žibřidě.
 • Každá pižmole má přiřazený typ od 0 do 4 (celočíselný).
 • Pižmole je betálná právě když je prvočíselného typu.
 • Složením dvou pižmolí typů k, l vznikne pižmole typu (k + l) mod 5 (= zbytek po dělení pěti čísla k+l).
 • Každá kotávka obsahuje 0-3 žlabuněk.
 • Každá žlabuňka je v nějaké kotávce a je buď makabrózní nebo citrónová.
 • Kotávka je kospální, jestliže všechny žlabuňky v ní obsažené jsou stejné (tj. buď makabrózní nebo citrónové).
 • Kotávka je prázdná, pokud neobsahuje žádnou žlabuňku.
 • Aplikováním pižmole typu k (k<3) na kotávku, která obsahuje k žlabuněk, přibude do kotávce nová žlabuňka. Pokud k = 0, pak nová žlabuňka bude makabrózní.
 • Sloučením dvou žibřiďů vznikne prázná kotávka.
 • Kotávka je betálná právě když obsahuje alespoň dvě žlabuňky a je kospální.
 • Sloučením dvou betálných objektů vznikne libovolný betálný objekt.
 • Odebráním dvou žlabuněk z kotávky vznikne jeden betálný žibřiď.
 • Aplikováním žibřidě lze prohodit žlabuňku mezi dvěma kotávkama.
 • Odebráním citrónové žlabuňky z kotávky vznikne jedna pižmole typu 1.
Úkol:

Na výrobu čtyř žibřiďů je potřeba nejméně X pižmolí typu 1 (pokud není na začátku nic jiného k dispozici). Pokud máme k dispozici po jedné pižmoli od každého typu a jednoho betálného žibřidě, pak lze vyrobit nejvýše Y kotávek, resp. nejvýše Z neprázdných kotávek.

Kód je XYZ.

105. Osobnosti

 • Když bezhlasovst svým okem klidně měříš,
  ač tupen, sám že nejsi bezhlavý,
  když podezříván pevně v sebe věříš,
  však neviníš svých soků z bezpráví.
  ...
  když řekneš: "svými vteřinami všemi
  mně, čase, jak bych závodník byl, služ!"
  pak pán, pak vítěz na živé jsi zemi
  a co je víc: pak, synu můj jsi muž!

  (1. písmeno)

 • Ateliér byl plný syté vůně růží, a když se mezi stromy na zahradě pohnul lehounký letní vánek, zavanul otevřenými dveřmi těžký pach šeříku nebo jemnější parfém růžově kvetoucího hlohu.
  ...
  Na podlaze ležel mrtvý muž ve večerním úboru a s nožem v srdci. Byl povadlý a měl odporný obličej. Teprve když si prohlédli jeho prsteny, poznali, kdo to je.

  (4. písmeno)


 • (2. písmeno)

 • "Myslím, tedy jsem." (3. písmeno)

 • Londýn: zlato + stříbro, Helsinky: 3x zlato, Melbourne: zlato + bronz (6. písmeno)

 • ... zvedl jsem telefon a ptám se: "Lidi jste tam?"
  A z veliké dálky do uší mi zaznělo: "Dokud se zpívá, jěště se neumřelo."

  (1. písmeno)

 • 1918 narozen
  1936 člen komunistické strany
  1965 generální tajemník
  1967 předseda státní rady a vrchní velitel br. sil
  1974 prezident
  1989 popraven
  (3. písmeno)

 • "We wish to suggest a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid ..." (2. písmeno, 5. písmeno)

 • Sagrada Familia, Palace Guell, Casa Batlo (Barcelona) (4. písmeno)

 • Anton Špalec ostrostřelec, Život je pes, Eva tropí hlouposti, Hej rup!, Svět patří nám, Císařův pekař a pekařův císař, Princezna se zlatou hvězdou na čele
  (3. písmeno)


 • (6. písmeno)
 • "Byli jsme před Rakouskem, budeme i po něm." (1. písmeno)
 • Eine kleine nachtmusik (2. písmeno)
 • "Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo." (4. písmeno)
 • (4. písmeno)
 • "Alea iacta est." (3. písmeno)
 • id, ego, superego (5. písmeno)
 • Mount Everest, K2, Kangchenjunga, Lhotse, Makalu, Cho Oyu, Dhaulagiri, Manaslu, Nanga Parbat, Annapurna, Gasherbrum I, Broad Peak, Gasherbrum II, Shishapangma
  (5. písmeno)
 • kočka v krabici, která je současně mrtvá a živá (8. písmeno)


SADA 2

201. Rébus

202. Případ chybujícího žháře

"S tou mosaznickou společností jsi měla pravdu," řekl Ron Forrester své ženě Jane, když vešel do dveří a opatrně obcházel slohy pořadačů rozložené po podlaze kanceláře. Vlastně mluvil k zádům své ženy. V pokleku vybírala obsah zásuvky kartotéky a proměňovala ho v další stoh. Detektivní kancelář Forrester prováděla rekonstrukci.

"Opravdu? To je dobře. Dej pozor na tu kávovou konvici. Co jsi přesně zjistil? Podej mi ten malý vysavač, prosím. Je ta společnost tak velká, jak jsme si mysleli?" Janeina soustředěnost na případ byla očividně rozptylována rekonstrukcí.

Ron zvedl prázdnou kávovou konvici ze židle z bývalé jídelny a opatrně se posadil. "Co chceš dřív, vysavač nebo informace?"

Jane se v pokleku napřímila, protáhla se a povzdechla si.

"Máš pravdu," řekla. "Radši se soustředíme na svůj úkol, nebo si nebudeme nikdy moci dovolit zaplatit malíře." Chvilku studovala výraz manželova obličeje. "Opravdu si myslíš, že se sem hodí žaluzie? Zdají se mi tak chladné. A my tu trávíme tolik času. Takže..."

Zarazila se a potom omluvně mávla rukou na všechny ty stohy papírů a pořadačů a knih. "Promiň. Vidíš, co mi zaměstnávalo myšlenky poslední hodinu nebo dvě. Abych řekla pravdu, ani jedinou vteřinu jsem nevěnovala firmě Everything Brass, Inc. Co jsi zjistil ty?" Přistoupila k Ronově židli.

"Posuň se kousek," řekla a usmála se na něj.

Ron si poposedl, aby se oba vešli na malou židli. Vytáhl z aktovky jediný list papíru.

"Měla jsi s Everything Brass, Inc. pravdu," řekl. "Opravdu dělají všechny ty možné malé mosazné předměty -- oranmenty, domovní písmena, lampičky. A mají dost širokou klientelu i na jezdecké potřeby, většinou ozdoby na postroje a kování na povozy, které vyrábějí na objednávku. Takové a podobné věci."

Jane se malinko zamračila. "Neměl bys užívat minulý čas? Nebo mají další dílnu, o které nevíme?"

Firma Everything Brass, Inc. vyhořela do základů při obrovském požáru před pouhými třemi týdny. Forrestrovi byli požádáni pojišťovací společností Highland Park Fire and Accident Ltd., aby vypátrali příčiny požáru a ověřili pravdivost prohlášení Everything Brass.

"Ne," řekl Ron, "pokud je mi známo, majitelé nemají v souvislosti se společností žádný jiný majetek. A máš pravdu, že bych měl asi radši říkat dělali a měli místo dělají a mají. Ta továrna hodně dlouho nevyrobí žádný další ozdobný předmět. Bylo to úplné peklo."

"Tak co jsi tedy zjistil," chtěla vědět Jane.

"Dost na to, abych z toho získal dojem, že bychom se měli podívat trochu blíž na Prestona Wendla," odpověděl Ron.

Jane se zahleděla na místo na okenním rámu, na němž by měly -- možná -- viset žaluzie.

"Wendle", řekla, "to je dvoutřetinový majitel."

"Přesně tak," odpověděl Ron. "A taky návrhář, mistr, hlavní metalurg, špičkový prodejce, mluvčí, zkrátka všechno. Zbylou třetinu vlastní dědicové jeho zesnulého tchána."

"Tak co jsi tedy zjistil?" Jane se se zavrtěla a získala trochu více prostoru na židli.

"Tohle číslo." Přidržel jí před očima list papíru a ukázal na zakroužkovanou cifru. "Těch 400 000 dolarů. To je jejich hrubý příjem za posledních dvanáct měsíců."

"Ano?" řekla Jane. "To není nic zvláštního na firmu, jako je ta jejich."

"Ale porovnej to s tímhle," řekl Ron. Ukázal na další cifru: "900 000 dolarů. Tuhle sumu uvádí firma Everything Brass, Inc. jako ztrátu na zboží při požáru. Tak mi řekni, jak se může uržet společnost, která má na skladě zboží v hodnotě přesahující dvojnásobek ročního obratu? Podle mě to prostě nedává smysl."

"Takže si myslíš, že s Prestonem Wendlem není něco v pořádku?" Jane se teď zahleděla na druhý konec okenního rámu. Začala sama sebe přesvědčovat, že žaluzie naprosto nepřicházají v úvahu.

Ron zamával v její zorné přímce papírem s čísly. "Jsem si tím téměř jistý. Ale ten chlap je tak důvěryhodný. Nijak se nesnažil skrývat -- ani trošičku --, že ten požár byla jeho vina. Policistům řekl všechno, co chtěli. A skutečně to všechno vypadá jako nehoda. Sám pánbůh ví, že přitom sám utrpěl dost vážné popáleniny!"

"Nafta," přerušila ho Jane. "Čistil s ní nějaký starý soubor mosazných přezek, ne? Na tandemový postroj?"

Ron přikývl.

"A právě namáčel ty přezky do sudu s naftou," pokračovala Jane.

Ron znovu přikývl. "Správně! A já tě ujišťuju, že je to strašná hloupost, ale není v tom žádný podvod. Highland Park možná jeho tvrzení napadne, protože nedodržel protipožární opatření. Nejsem si jistý. Myslím, že člověk nesmí takhle otevírat sud s naftou. Nejsem si dokonce jistý, že to vůbec jde." Odmlčel se.

"Ale on se asi nesnažil popírat, že to udělal. Taky poctivě vypovídal i o těch jiskrách. Náhodou třeskne přezkami o sebe přímo nad sudem. Z toho vzniknou jiskry. Od těch se vznítí naftové výpary. Everything Brass, Inc. lehne popelem. A málem uhoří i Preston Wendle. Ano, bylo to opravdu hloupé. Ale nevidím žádný podvod."

Jane vstala. "Naopak," řekla. "Pokud Highland Park zaplatí pojistné krytí na základě téhle historky, tak by to znamenalo, že jsme se nad tím ani trochu nezamysleli. Mimochodem, ty žaluzie se na to okno absolutně nehodí. Tentokrát jsem si jistá."

Kódem je jedno slovo, které vyjadřuje důvod, proč si Jane myslí, že se jedná o podvod. Má pět písmen.

203. Státy

1. 2. 3. 4. 5. 6.
75/81 1913 7,8 8 2,3 26
64/75 1918 12,5 20 3,5 48
71/78 1920 11,7 13 2,1 34
74/79 1920 20,5 15 2,2 23
58/69 1994 8,0 15 8,4 4
66/73 1946 4,9 12 45,9 27
76/82 1971 6,3 8 0,8 29
Vysvětlivky (údaje pochazí z konce 20. století):
 1. průměrná délka života mužů/žen
 2. rok, ve kterém získali ženy rovná volební práva
 3. emise CO2 (carbon dioxide) (v blíže nespecifikovaných jednotkách, přepočítáno na obyvatele)
 4. počet mrtvých na silnicích na 100 000 obyvatel
 5. inflace v roce 1999
 6. lesy (v procentech rozlohy)
Kód tvoří první písmena států Česká rep., Estonsko, Kazachstán, Norsko, Rumunsko, Švýcarsko, USA seřazená v pořadí, které odpovídá výše uvedené tabulce (od shoru dolů) (je to samozřejmě bez háčků a v tomto případě i beze smyslu).

204. Fraktál

205. Dvacetišestisměrka

Šestadvacetisměrka neboli trojrozměrná osmisměrka se luští podobně jako klasická osmisměrka. Hlavní rozdíl je v tom, že prostor písmen je trojrozměrný - v našem případě krychle. Vyškrtávat výrazy lze tedy nejen ve vodorovných směrech, ale i ve svislém směru a ve směru všech možných úhlopříček včetně tělesových (viz obrázek).Po vyškrtnutí 43 slov z níže uvedeného seznamu zbyde 8 písmen, která tvoří tajenku (kód).Seznam slov:

AKORD JANEK MARAT POLKA TERNO
ALENA KAMAZ MARNO POSYP TLAPA
ARATI KAPLO MARTA POTOM TOPAS
AUTOR KARTY MIREK PRAHA TOPOL
BAHNO KETON MODRO PRAVO TOTEM
BAREL KLENY MONET PRSTY TOUHA
BARET KOALA NADTO PYKAT TRHAN
BEDLA KOKOS NEMOC RADEK TRIKO
BEDNA KOLEK ODLOM RETRO TRNKA
BRANO KORDY OKTET SEDLO TUREK
DESET KOREK OPRAL SEKAT USTEL
DOBRO KRTEK ORTEL SEVER VALIT
DORTY KRUHY OSKAR SHODA VATRA
EDITY LEDEN OSMAN SHRNE VEDLE
HIHOT LEHLA OSUDY SKORO VLAST
HORDA LETMO OTMAR SOSNA VODKA
HORKO LOKET PAROH SRDCE VOSKY
HOTEL LOVEC PARTA STOPA VRKAT
HOTOV MADLA PLATA STUHA VSTAL
IDIOT MAMON PODLE TENOR ZRAKY


SADA 3

301. Hustopeče, tam to teče


... V Brně je jedno místo, kterému všichni místní říkají "čára". Je to pojmenování známé a každý tam trefí, ale tento název byste nikde na mapě nenašli ...

Stejně tak v obci Hustopeče (okres Břeclav) se nachází jedna, pro místní občany velmi známá restaurace. Pokud má nějaký oficiální název, nikdo ho nepoužívá (ani nemá vývěsní štít), ale zato má jedno velmi známé místní pojmenování. Tato restaurace se nachází se v objektu místního JZD, na ulici Javorová.

Řešením tohoto úkolu je tedy místní název této restaurce.302. Hlasování

350 hlasů: despertator
200 hlasů: balado
100 hlasů: grelot
100 hlasů: blume
60 hlasů: inventore
40 hlasů: wisyta
20 hlasů: klokkeluider
10 hlasů: torony

Ovšem komise byla pravděpodobně podplacená, protože ten, kdo dostal hlavní cenu obdržel pouze 300 hlasů. Jak se jmenuje?

303. Nákup

Samoobsluho,komustovkou?kdoprodákiloočí?
PaníMarnáaHladkáiAdamHadraautadodaj
Bééé,aovceznělyzčernéhosvětaejajbééé,bůů
AtyIvo,jdikIvějdiIvěuzmibiča2tyčky.
Tybludedržhubutvébububujeúnavnéužumři!hu

Nápověda:
tabulky o 5 řádcích

304. Rušná hodinka


Auta se mohou posunovat pouze dopředu a dozadu. Jaký je nejmenší počet tahů, na které se červené autíčko může dostat ven z plánu?
Tahem se tedy myslí posun nějakým autíčkem o jedno pole. Minimální počet nutných tahů k tomu, aby červené autíčko úplně opustilo čtvercovou plochu je to co máte zjistit.

Příklad: Pokud by zadání bylo následující, řešením je 8 tahů - tedy kód '8'.

305. Co je to?SADA 4

401. Digital World


Ač se to na první pohled nezdá, kódem je desetipísmenné slovo začínající písmenem "M" a končící písmenem "S" (psáno velkými písmeny).

402. Závod

Deset kamarádů se zúčastnilo závodu v blíže neurčené disciplíně. Přestože ceny obdrželi všichni, s pořadím být moc spokojeni nemohli. Posuďte sami:

17. Karl
20. Knut
25. George
47. André
49. William
57. Albert
58. Boris
62. John
84. ?
87. Joseph

Jméno závodníka, který skončil na 84. místě, bylo na výsledkové listině bohužel nečitelné. Jak už asi tušíte, toto jméno je kódem úkolu (psáno velkými písmeny).

403. Báseň

Ve verších, víte, vězí písmena
Nestůj jak... však víš, co to znamená
Jen nechej jazyk za zuby a jako když to tleskne
Vem cosi jako úhloměr, když padá listí teskné
Ten krátký zvuk je jako tečka
Už zkončils? ne to je jen léčka
V zrcadle paprsek se láme
Milenec, povzdech, pravost - známe!
Infinitiv doděláme

A had se kroutí vlevo, vpravo
A kámen, papír - chybí? Bravo!
Ten polysyndeton teď zruším
Táhlý tón - v němž čárku tuším
Pod hladinou všechno oukej
Na konec se jí teď koukej
Manžel Evy se nám představí
Řešení, věř, v řádcích řeřaví!

Do třetice princip jiný
Pozorně teď báseň čtěte
Vždy když mrakům tečou sliny
Hádanku si rozluštěte
Dva dirigenti v dešti stáli
Podle vody spolu hráli
Před slejvákem neuhnuli
Nikdy se však nedotknuli


Kód tvoří tři slova zapsaná za sebou bez mezer, která mají dohromady 24 znaků.

404. Řady


Zadání: Doplňte řady (vždy jedním písmenem):
E, b, B, F, C, G, _
D, A, P, O, D, O, _
W, =, S, X, M, X, _
P, N, K, I, F, D, _
N,CH, R, T, H, K, _
M, J, U, 7, Y, G, _
F, C, L, B, R, I, _

Kódem je pětipísmenné slovo (bez diakritiky).

405. Sport

 • ... hrajeme přesilovku, vhazuje se po levé straně Tommyho Sala. Rhodin vyhrává buly a vyhazuje podél mantinelu ... puk letí až do našeho obraného pásma, Čechmánek vyjíždí a přiťukává Reichelovi na červenou, na Reichela dotírá Andersson a tak musí zpět na Kučeru ... Kučera vrací zpět na Reichla a ten vysílá dopředu křižnou přihrávkou přes modrou Davida Moravce ...
 • ... a Šneberger dobíhá do cíle ... bude to stačit? ... ano jeho čas je 3:38,98 čímž o 36 setin vytváří nový český halový rekord...
 • ... a jako předposlední se na trať v Gran Risa vydá Mayer ...
 • ... Nedvěd postupuje sám středem ... krásná střela z dálky... avšak Buffon na poslední chvíli vyráží... a není to ani roh, balón se zastavil kousek před praporkem ... tam už ale dobíhá Koller a hned centruje do vápna ... ale to je přetažený centr... tam nikdo není...
 • ... Netušilová vrhá poslední modrý kámen tohoto zápasu ... kámen míří přímo na středovou značku kde stojí dva nechráněné červené kameny ... Synáčková ještě metením mírně usměrňuje kámen a ten míří přímo mezi červené kameny... ano a je to tak, modrý kámen zůstává přesně na středové značce, kdežto oba červené kameny se rozlétají...
 • ... za stavu 10:13 přichází prudké podání po pravé straně... Martin Lébl s potížemi na nahrávače Petra Zapletala, ten tísněn alespoň vrací na zadní ... a Ivo Dubš tvrdě posílá balón podél levé lajny...