Účastnický poplatek

Informace pro opozdilce:

Pokud se váš tým zaregistroval až po 21.2. nebo jste nestihli zaplatit včas, zaplaťte jedné ze tří organizací, která umožňuje okamžitou platbu - APLA, Skutečný dárek nebo Skutočný darček. Certifikát či potrvrzení platby nám pak pošlete obratem a to nejpozději do sobotního dopoledne.

Od loňského ročníku jsme tyto informace pozměnili, prosím přečtěte si text znovu.

Náklady na tuto hru jsou nízké, pro nás organizátory peníze nepotřebujeme. Chceme ale zabránit machinacím s přihlašováním a zároveň pomoci jinde, proto budeme vybírat účastnický poplatek. Tento poplatek půjde ve prospěch níže uvedených neziskových organizací. Každý tým si vybere jednu z nich a přímo této organizaci zaplatí poplatek.

Minimální účastnický poplatek činí 100 Kč za tým. Tato částka je chápána jako záchytné minimum (tým hrající poprvé, co moc netuší, do čeho jde; tým bezdomovců hrajících z počítače ve veřejné knihovně; osamocený hráč; tým, co má děsnou alergii na neziskový sektor; ...). V průměru ale očekáváme vyšší startovné, přesná výše záleží na vás a na vašem vztahu k nabízeným neziskovkám.

Pro inspiraci uvádíme doporučené částky startovného, které nám udělají radost:

 • studenti: 60 Kč na hráče (300 Kč za pětičlenný tým, 12 EUR)
 • pracující: 100 Kč na hráče (500 Kč za pětičlenný tým, 20 EUR)
 • borci: 200 Kč na hráče (1000 Kč za pětičlenný tým, 40 EUR)
 • informatici: 2^8 Kč na hráče (2^10 Kč za 2^2členný tým)
 • kreativci: jiné kreativní částky (palindromy sudé délky, rok narození posledního dítěte, ...)

Příspěvek zaplaťte přímo na konto vámi vybrané organizace nebo pomocí certifiátu/potvrzení, které nám pošlete. Abychom vás motivovali k vyšším příspěvkům, fotogalerie týmů bude řazená dle jejich výše.

Přihlásit se a zaplatit je potřeba do pátku 21.2. 2014. Po tomto datu zkontrolujeme, zda peníze dorazily, a v případě nesrovnalostí vám v následujícím týdnu dáme vědět.

 1. Domácí hospic Vysočina, o.p.s

  Obecně prospěšná společnost se sídlem v Novém Městě na Moravě poskytuje terénní paliativní hospicovou péči vážně nemocným a umírajícím lidem, zejména onkologickým pacientům na Novoměstsku a od r. 2008 také v Jihlavě a jeho okolí. Naším posláním je doprovázet umírající a umožnit jim prožít důstojně a pokud je to možné v rodinném kruhu poslední týdny, někdy jen dny či hodiny svého života, a také pomáhat jejich rodinám, aby tuto krizovou situaci zvládli. Domácí hospicová péče je našim nosným programem. Poskytujeme také alternativu domácí péči na tzv. rodinném pokoji. K dispozici máme dva rodinné pokoje, umístěné na Oddělení dlouhodobě nemocných přímo v Nemocnici Nové Město na Moravě. Jedná se o nadstandardně zařízené pokoje, v nichž mohou rodina či blízcí pobývat u nemocného pacienta až do jeho úmrtí. Další naší činností je poradna Alej pro truchlící pozůstalé, kteří se těžce smiřují s odchodem svého blízkého. V rámci dobrovolnického programu navštěvují naši odborně proškolení dobrovolníci Domovy pro seniory a zařízení LDN.

  Více zde : http://www.hhv.cz/

  Číslo účtu je: 3364497349/0800
  Banka: Česká spořitelna
  Variabilním symbolem je šest číslic: 999 + trojmístné číslo vašeho týmu, které dostanete po registraci.

 2. APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem

  Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. vznikla roku 2002 z iniciativy rodičů a odborníků, kteří pracují s osobami s poruchou autistického spektra (PAS), jako součást celostátní organizace APLA. Cílem sdružení je zkvalitnit péči o osoby s PAS v Jihomoravském kraji. Autisté nevnímají svět kolem sebe běžným způsobem, trpí tzv. "sociální slepotou". Mají potíže s chápáním symbolů a jejich dešifrováním, na svět se dívají přísně logicky a realisticky.
  Snažíme se proto všemi prostředky podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s autismem i jejich rodinám v oblasti diagnostiky, podpory vzdělávacích programů, dalšího vzdělávání odborníků, postupné integrace a aktivního trávení volného času osob s PAS. Poskytujeme 2 registrované sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách - osobní asistence a ranou péči. Dále provozujeme dobrovolnické centrum s akreditací MV ČR, volnočasové aktivity, vzdělávací kurzy s udělenou akreditací od MPSV ČR pro odbornou i laickou veřejnost, pravidelná setkávání rodičů, kulturní akce a přednášky a další.

  Více zde : http://www.apla-jm.cz nebo http://www.apla.cz


  Peníze se neposílají přímo na účet, ale prostřednictvím serveru www.darujme.cz, odkaz je na stránkách Aply - "Jak nás můžete podpořit". Do formuláře napište číslo a jméno týmu a po zaslání příspěvku (platba kartou nebo převodem na účet) dostanete emailové potvrzení a to nám přepošlete na naši emailovou adresu.

 3. Skutečný dárek (Člověk v tísni)

  Váš dar bude použit v rámci projektů organizace Člověk v tísni, kde se sledují čtyři hlavní priority pomoci: VODA, ŠKOLY, OBŽIVA a ZDRAVÍ. Tyto čtyři programy znamenají naše priority v rámci humanitární a rozvojové pomoci. Řada lidí umírá nebo se nakazí nemocemi v důsledku pití zdravotně závadné vody, proto kopeme a vrtáme studny, budujeme vodní rezervoáry nebo například poskytujeme místním dětem hygienická školení. Věříme, že vzdělání a dostatek škol znamená cestu z chudoby, proto stavíme a vybavujeme nové školy. Obživa představuje ekonomickou soběstačnost, umožňuje lidem získat práci a uživit se. V rámci programu zdraví pomáháme vybudovat nové nemocnice a kliniky nebo například školíme porodní sestry.

  Princip je velmi jednoduchý. Například nákupem kozy přispějete do programu OBŽIVA. Za Váš dar bude koupena koza. Pokud bude ale v dané chvíli prodáno příliš mnoho koz a bude potřebnější nakoupit jiné prvky programu OBŽIVA, jako například ovce, zemědělské nářadí nebo sazenice stromů, místo kozy nakoupíme je. Za Váš dar tedy vždy nakoupíme to nejpotřebnější v programu OBŽIVA, který dává lidem práci. Podobně je tomu s programy ŠKOLY, ZDRAVÍ A VODA.

  Více zde : http://www.skutecnydarek.cz/

  Peníze se neposílají přímo na účet, ale prostřednictvím certifikátu! Zakupte elektronický certifikát a pošlete jej na naši emailovou adresu a do vzkazu napište číslo a jméno týmu.

 4. Čmelák - Nový prales

  Darujte kus českého pralesa! Pokud se vydáte do lesů na horském hřebenu pod Ještědem, může se Vám stát zvláštní věc. Tíživé ticho přehoustlých smrčin vystřídají mladičké buky, jedle či javory a veselý zpěv ptáků. Najednou se ocitnete v lese plném barev a radosti ze života. Také zde dříve rostly pouze samé smrky v umělé monokultuře. V takovém „lese“ toho však kromě jehličí mnoho nenajdete. Tento neveselý stav se rozhodl Čmelák – Společnost přátel přírody změnit a od r. 2004 začal budovat spolu s dobrovolníky a podporovateli „Nový prales“ jako projekt příkladné péče o naše přírodní dědictví. Je to ve střední Evropě unikátní záměr – sdružení Čmelák vykupuje pozemky s nepůvodními smrkovými porosty a realizuje jejich postupnou proměnu na horský prales, který roste pro další generace lidí i přírody. Územím vede naučná stezka, kde se každý může přesvědčit o probíhající proměně lesa. Všichni milovníci české přírody mohou přispět ke společnému dílu, pokud kus budoucího pralesa symbolicky darují někomu z blízkých formou dárkového certifikátu nebo prostě pošlou příspěvek na zajištění péče na dárcovský účet. Děkujeme za podporu.

  Více zde : http://www.novyprales.cz

  Číslo účtu je: 3795555379/0800
  Banka: Česká spořitelna
  Variabilním symbolem je šest číslic: 999 + trojmístné číslo vašeho týmu, které dostanete po registraci.

 5. VLK - Lesoochranárské zoskupenie (slovenská organizace)

  Občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1993, a ktorého cieľom je záchrana prirodzených lesov formou absolútneho nezasahovania do prírodných procesov. Sendvičové príspevky z 11. ročníka hry využijeme na obnovu značenia a výmenu poškodených stĺpov a tabúľ v rezervácii Vlčia.

  Medzi najvýznamnejšie úspechy VLKa patrí:

  2001 a 2002 – zastavenie ťažby v mimoriadnej krásnej NPR Suchá dolina v západných Tatrách formou 40-ročného prenájmu (160 ha).
  2004 – založenie prvej súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia (21 ha) v Čergovskom pohorí a druhej rezervácie Rysia (30 ha) v Strážovských vrchoch. Vlčia bola vykúpená od súkromného majiteľa pomocou jedinečnej zbierky Kúp si svoj strom, Rysia prijatá ako dar od predošlého majiteľa.
  2005 – rozšírenie štátnej PR Udava z 52 ha na 393 ha.
  2007 – rozšírenie štátnej NPR Kyjovský prales z 53 ha na 397 ha.
  2008 – vyhlásenie štátnej PR Bisce s rozlohou 28 ha.
  2007 - 2009 zastavenie ťažby kalamitného dreva v nádherných dolinách Tichá a Kôprová /TANAP/.
  2006 – 2012 prikúpenie 48 ha lesa v blízkosti Vlčej a v lokalite Olišavec v Čergovskom pohorí.
  2013 – dosiahli sme výrazné zlepšenie stavu ochrany vlkov na Slovensku – okrem iného zákaz lovu vlkov v rozsiahlych pohraničných územiach a zákaz lovu vlkov na spoločných poľovačkách.

  Více zde : www.wolf.sk

  Číslo účtu je: 383217353/7500 (ČSOB pro SR - pozor účet je v EUR) nebo 191010622/0300 (ČSOB pro ČR)
  Variabilním symbolem je šest číslic: 999 + trojmístné číslo vašeho týmu, které dostanete po registraci.

 6. Skutočný darček (People in Need - slovenská organizace)

  Váš dar bude použitý v rámci projektov organizácie People in Need, ktoré sledujú päť hlavných priorít: VODA, ŠKOLY, OBŽIVA, ZDRAVIE a SLOVENSKO.
  Prvé štyri programy znamenajú naše priority v rámci humanitárnej a rozvojovej pomoci. Mnoho ľudí zomiera alebo sa nakazí chorobami v dôsledku pitia zdravotne škodlivej vody, preto kopeme a vŕtame studne, budujeme vodné rezervoáre, či poskytujeme miestnym deťom školenia o hygiene. Veríme tiež, že vzdelanie a dostatok škôl znamenajú cestu z chudoby, preto staviame a zariaďujeme nové školy. Obživa predstavuje ekonomickú sebestačnosť, umožňuje ľuďom získať prácu a uživi sa. V rámci programu zdravia pomáhame vybudovať nové nemocnice a kliniky ale aj školíme pôrodné sestry. Zároveň si uvedomujeme, že veľa sociálnych problémov máme aj doma na Slovensku. Preto sa program Slovensko snaží prispieť k zlepšeniu situácie detí zo sociálne slabých rodín podporou ich vzdelávania.
  Princíp je veľmi jednoduchý a vysvetlime si ho na príklade: Nákupom kozy prispejete do programu OBŽIVA. Za váš dar kúpime ľuďom v chudobných krajinách Afriky a Ázie kozu. Pokiaľ bude ale v danej chvíli predaných príliš veľa kôz a bude potrebnejšie nakúpiť iné prvky programu OBŽIVA ako napríklad ovce, poľnohospodárske náradie alebo sadeničky stromov, kúpime ich namiesto kozy. Za váš dar teda vždy nakúpime to najpotrebnejšie v programe OBŽIVA. Podobné je to v programoch ŠKOLY, ZDRAVIE, VODA a SLOVENSKO.

  Více zde : http://www.skutocnydarcek.sk

  Peníze se neposílají přímo na účet, ale prostřednictvím certifikátu! Zakupte elektronický certifikát a pošlete jej na naši emailovou adresu a do vzkazu napište číslo a jméno týmu.