Účastnický poplatek

Informace pro opozdilce:

Pokud se váš tým zaregistroval až po 22.2. nebo jste nestihli zaplatit včas, zaplaťte jedné z organizací, která umožňuje okamžitou platbu (1,3,4,6). Certifikát či potrvrzení platby nám pak pošlete obratem a to nejpozději do nedělního dopoledne.

Náklady na tuto hru jsou nízké, pro nás organizátory peníze nepotřebujeme. Chceme ale zabránit machinacím s přihlašováním a zároveň pomoci jinde, proto budeme vybírat účastnický poplatek. Tento poplatek půjde ve prospěch níže uvedených neziskových organizací. Každý tým si vybere jednu z nich a přímo této organizaci zaplatí poplatek.

Minimální účastnický poplatek činí 100 Kč za tým. Tato částka je chápána jako záchytné minimum (tým hrající poprvé, co moc netuší, do čeho jde; tým bezdomovců hrajících z počítače ve veřejné knihovně; osamocený hráč; tým, co má děsnou alergii na neziskový sektor; ...). V průměru ale očekáváme vyšší startovné, přesná výše záleží na vás a na vašem vztahu k nabízeným neziskovkám.

Pro inspiraci uvádíme doporučené částky startovného, které nám udělají radost:

 • studenti: 60 Kč na hráče (300 Kč za pětičlenný tým, 12 EUR)
 • pracující: 100 Kč na hráče (500 Kč za pětičlenný tým, 20 EUR)
 • borci: 200 Kč na hráče (1000 Kč za pětičlenný tým, 40 EUR)
 • informatici: 2^8 Kč na hráče (2^10 Kč za 2^2členný tým)
 • kreativci: jiné kreativní částky (palindromy sudé délky, rok narození posledního dítěte, ...)

Příspěvek zaplaťte přímo na konto vámi vybrané organizace nebo pomocí certifiátu/potvrzení, které nám pošlete. Abychom vás motivovali k vyšším příspěvkům, fotogalerie týmů bude řazená dle jejich výše.

Přihlásit se a zaplatit je potřeba do pátku 22.2. 2019. Po tomto datu zkontrolujeme, zda peníze dorazily, a v případě nesrovnalostí vám v následujícím týdnu dáme vědět.

 1. Domácí hospic Vysočina, o.p.s

  Obecně prospěšná společnost se sídlem v Novém Městě na Moravě poskytuje terénní paliativní hospicovou péči vážně nemocným a umírajícím lidem, zejména onkologickým pacientům, na Novoměstsku, Jihlavsku a Velkomeziříčsku. Naším posláním je doprovázet umírající a umožnit jim prožít důstojně a pokud je to možné v rodinném kruhu poslední týdny, někdy jen dny či hodiny svého života, a také pomáhat jejich rodinám, aby tuto krizovou situaci zvládli. Domácí hospicová péče je našim nosným programem. Poskytujeme také alternativu domácí péči na tzv. rodinném pokoji. K dispozici máme dva rodinné pokoje, umístěné na Oddělení dlouhodobě nemocných přímo v Nemocnici Nové Město na Moravě. Jedná se o nadstandardně zařízené pokoje, v nichž mohou rodina či blízcí pobývat u nemocného pacienta až do jeho úmrtí. Další naší činností je poradna Alej pro truchlící pozůstalé, kteří se těžce smiřují s odchodem svého blízkého. V rámci dobrovolnického programu navštěvují naši odborně proškolení dobrovolníci Domovy pro seniory a zařízení LDN.

  Více zde : https://www.hospicvysocina.cz
  Účastnický poplatek zaplaťte on-line přes portál darujme.cz. Po zaslání příspěvku (platba kartou nebo převodem na účet) dostanete emailové potvrzení a to nám společně s číslem a jménem týmu přepošlete na naši emailovou adresu.

 2. Paspoint

  PASPOINT,z.ú. je nástupcem Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM, která vznikla v roce 2002 z iniciativy rodičů a odborníků, kteří pracují s osobami s poruchami autistického spektra (PAS), jako součást celostátní organizace APLA s působností pro Jihomoravský kraj. Veškeré aktivity organizace vycházejí z obecného cíle zkvalitnit život lidem s PAS, snažíme se proto podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s autismem.
  Snažíme se proto všemi prostředky podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s autismem i jejich rodinám v oblasti diagnostiky, podpory vzdělávacích programů, dalšího vzdělávání odborníků, postupné integrace a aktivního trávení volného času osob s PAS. Poskytujeme 4 registrované sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách - osobní asistenci, ranou péči, sociální rehabilitaci a sociálně aktivizační službu. Dále provozujeme dobrovolnické centrum s akreditací MV ČR, volnočasové aktivity, vzdělávací kurzy s udělenou akreditací od MPSV ČR pro odbornou i laickou veřejnost, pravidelná setkávání rodičů, kulturní akce a přednášky a další. PASPOINT je nástupcem Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM, která vznikla v roce 2002 z iniciativy rodičů a odborníků, kteří pracují s osobami s poruchami autistického spektra (PAS), jako součást celostátní organizace APLA s působností pro Jihomoravský kraj. Veškeré aktivity organizace vycházejí z obecného cíle zkvalitnit život lidem s PAS, snažíme se proto podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s autismem.

  Více zde : https://www.paspoint.cz/

  Číslo účtu je: 2900 644 193/2010 (FIO Banka)
  Variabilním symbolem je šest číslic: 999 + trojmístné číslo vašeho týmu, které dostanete po registraci.

 3. Lékari bez hranic

  Podle Lékaru bez hranic mají všichni lidé právo na pomoc a ochranu svých základních potreb bez ohledu na národnost, barvu pleti, politické nebo náboženské presvedcení. Aby byla humanitární pomoc úcinná a dostalo se jí všem potrebným, musí být nestranná a nezávislá na politických ci ekonomických zájmech.

  Hlavní aktivitou organizace Lékari bez hranic je poskytování odborné lécebné a preventivní zdravotní péce lidem v nouzi. Základním cílem je záchrana lidských životu a pomoc ohroženým populacím prekonat krizi a usnadnit jejich návrat ke svým puvodním životum. Všechny ostatní aktivity (zásobování pitnou vodou, distribuce potravin apod.) vykonávají Lékari bez hranic jen docasne a to pouze v prípade, kdy je to nezbytné a na míste není žádná jiná organizace, která by je zajistila. Zajištení zdravotnické pomoci je tak hlavní cinností všech akcí Lékaru bez hranic.

  Více zde : http://www.lekari-bez-hranic.cz/

  Na stránkách organizace v sekci "Podpořte nás/Darovat ihned" přispějte prostřednictvím projektu on-line dárcovství Darujme.cz. Po zaslání příspěvku (platba kartou nebo převodem na účet) dostanete emailové potvrzení a to nám společně s číslem a jménem týmu přepošlete na naši emailovou adresu.

 4. Zdravotní klaun

  Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, která přináší humor a radost hospitalizovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví. Tím přispívá ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního stavu, a to prostřednictvím speciálně vyškolených zdravotních klaunů a souvisejících projektů.

  V současné době 86 zdravotních klaunů navštěvuje pravidelně 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory. Aktivitou od roku 2001 si Zdravotní klaun vybudoval stabilní postavení, dobré jméno a velmi sympatickou tvář, která má podporou široké veřejnosti.

  Více zde : http://www.zdravotniklaun.cz/
  Účastnický poplatek zaplaťte on-line přes portál darujme.cz. Po zaslání příspěvku (platba kartou nebo převodem na účet) dostanete emailové potvrzení a to nám společně s číslem a jménem týmu přepošlete na naši emailovou adresu.

 5. VLK - Lesoochranárské zoskupenie (slovenská organizace)

  Občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1993, a ktorého cieľom je záchrana prirodzených lesov formou absolútneho nezasahovania do prírodných procesov. Príspevky zo 16. ročníka hry Sendvič využijeme na výdavky spojené s kúpou lesných pozemkov v pohorí Čergov v decembri 2018.

  Medzi najvýznamnejšie úspechy VLKa patrí:

  2004 – založenie prvej súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia (21 ha) v Čergovskom pohorí a druhej rezervácie Rysia (30 ha) v Strážovských vrchoch.
  2005 a 2007 - rozšírenie PR Udava z 52 ha na 393 ha a NPR Kyjovský prales z 53 ha na 397 ha.
  2008 a 2015 – vyhlásenie PR Bisce s rozlohou 28 ha a PR Borsukov vrch s rozlohou 146 ha.
  2007 - 2009 zastavenie ťažby kalamitného dreva v dolinách Tichá a Kôprová /TANAP/.
  2013 – 2018 výrazné zlepšenie stavu ochrany vlkov na Slovensku.
  2006 – 2018 prikúpenie 84,52 ha lesa v blízkosti Vlčej v Čergovskom pohorí.
  2017 - na základe podnetov VLKa UNESCO požiadalo SR o zastavenie ťažby a poľovania na celom území podľa nominačného projektu pre slovenskú časť lokality Karpatské bukové pralesy.
  2014 - 2018 presadili sme zmenu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorá zastavila dotovanie spaľovania kvalitného dreva a ukončila BIOMASAKER.

  Více zde : www.wolf.sk

  Číslo účtu je: SK06 7500 0000 0003 8321 7353 (ČSOB pro SR - pozor účet je v EUR)  nebo 191010622/0300 (ČSOB pro ČR)
  Variabilním symbolem je šest číslic: 999 + trojmístné číslo vašeho týmu, které dostanete po registraci.

 6. Clovek v ohrození (slovenská organizace)

  Sme nezisková organizácia, ktorej cielom je pomáhat tým, ktorí to najviac potrebujú. Od roku 1999 podávame pomocnú ruku ludom, ktorých najrôznejšie okolnosti oberajú o ich ludskú dôstojnost a slobodu. Ludom, ktorí trpia dôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, ci tým, ktorí žijú v podrucí autoritárskych režimov alebo žijú v podmienkach úplnej chudoby - rovnako vo svete, ako i na Slovensku.
  Více zde : http://clovekvohrozeni.sk/

  Po zaslání příspěvku pod odkazem "Chcem pomoct/Darujte teraz/Jednorázový dar" (platba kartou nebo převodem na účet) dostanete emailové potvrzení a to nám společně s číslem a jménem týmu přepošlete na naši emailovou adresu.