Dobré rady

Informace na této stránce nejsou nezbytné pro účast ve hře, mohou vám však pomoci si hru více užít, především pokud hrajete poprvé.

Pojetí hry

 • Hru lze pojmout mnoha různými způsoby, např.

  • jako intenzivní závod v plném napětí, kdy jde o každou vteřinu,
  • stylem „zkusíme a uvidíme, jak nám to půjde“,
  • jako společenské setkání s dobrými sendviči a když vyjde čas, tak se podíváme i na nějakou šifru.
 • Záleží jen na vás, jaký způsob si zvolíte. Pouze doporučujeme, aby si celý tým ujasnil základní přístup předem - vyhnete se tím zbytečným zklamáním.

Složení týmu

 • Účastníci nejsou omezeni žádným (ani věkovým) limitem. Je však vhodné, aby většina týmu uměla česky (alespoň pasivně). Slovenští účastníci jsou vítáni; snažíme se konstruovat úkoly tak, aby tam nebyla žádná vyloženě češtinářská záludnost.
 • Větší týmy mají docela výraznou výhodu. Pokud vás není plný počet, sežeňte si k sobě ještě někoho. Víc lidí, víc sendvičů.
 • Není nezbytně nutné, aby celý tým byl na jednom místě, ale je to výrazná výhoda.

Úlohy

 • Úlohy jsou rozmanité. Nejlepší způsob, jak získat dobrou představu o této hře, je podívat se na stránky o předchozích ročnících, zkusit si vyluštit alespoň pár šifer a projít si kompletně řešení posledního ročníku (z toho si nejlépe uděláte představu, co vše můžete čekat).
 • Případně můžete pro trénink využít “Šifrovací cvičebnici”, která obsahuje hodně úloh sendvičového typu - http://www.radekpelanek.cz/?cvicebnice

Názvy úloh

 • Každá úloha má číselný kód, který slouží pouze k identifikaci úlohy a nenese žádnou informaci.
 • Název úlohy však informaci nést může. Konkrétně název může (příklady z minulých ročníků):
  • pouze popisovat, jak úloha vypadá (např. 2011/402. Bludiště, 2008/205. Křižovatka),
  • napovídat, jak úlohu řešit (např. 2008/104. Binární růžice, 2008/401. Kontrola pravopisu, 2011/404 Průměrná šifra),
  • napovídat skrytou pointu úlohy (např. 2011/205. Sudoku decoy),
  • upřesňovat kód (2008/201. Strom v nestandardní notaci, 2007/305. Infantilní sedmipísmenná),
  • být čistě tradiční (405. Mlha).
 • Pokud si myslíte, že máte řešení, ale název úlohy nedává žádný smysl, pak vám téměř jistě něco uniká a ještě nemáte konečný kód.

Strategie

 • Složitost úkolů je velmi rozmanitá. Tradičně bývají na Sendviči úlohy, které lze vyřešit „správným pohledem“ za 30 vteřin, i úlohy, u kterých nepředpokládáme, že by je někdo vyřešil dříve než za 30 minut. Důležitou součástí hry je umění odhadnout, kterou úlohu řešit přednostně a na kterou se raději vybodnout.
 • Během hry budete mít stále přístup ke statistikám, takže budete vědět, jak si vedete vzhledem k ostatním. Kromě toho ovšem statistiky můžete využívat právě k tomu, abyste poznali, které úkoly jsou jednoduché a které obtížné.
 • Pokud jste v druhé polovině startovního pole, nemá moc smysl řešit úlohu, kterou nikdo nevyřešil do 15 minut. Raději takovou úlohu zcela ignorujte a soustřeďte se na ty ostatní. U Sendviče je čas drahocenný.
 • Pokud nějakou úlohu vyřešilo několik týmů v čase pod 2 minuty, pak to znamená, že musí existovat nějaká snadná cesta k řešení.
 • V zápalu luštění se snadno stane, že na sledování statistik zapomenete. Může být vhodné vyčlenit dopředu člověka, který bude statistiky pravidelně sledovat.
 • Je vhodné neřešit vše společně a úlohy si rozdělit (každý se zaměří na některou z úloh), ale také se vyplácí alespoň občas postup zkonzultovat. Stává se, že někdo půl hodiny kouká do zadání a pak přijde kolega a prohlásí „co blbneš, vždyť je to takhle…“.