Účastnický poplatek

Náklady na tuto hru jsou nízké, proto peníze nepotřebujeme. Ale chceme zabránit machinacím s přihlašováním, a proto budeme vybírat účastnický poplatek. Tento poplatek půjde ve prospěch neziskových organizací. Každý tým si vybere jednu z následujících organizací a přímo na její účet zaplatí poplatek.

 1. Hospicové hnutí - Vysočina

  Hnutí se sídlem v Novém Městě na Moravě poskytuje terénní paliativní hospicovou vážně nemocným a umírajícím lidem, zejména onkologickým pacientům na Novoměstsku a od r. 2008 také v Jihlavě a jeho okolí. Našim posláním je doprovázet umírající a tak prožívat důstojně a pokud je to možné v rodinném kruhu poslední týdny, někdy jen dny či hodiny svého života a také pomáhat jejich rodinám, aby tuto krizovou situaci zvládli. Domácí hospicová péče je našim nosným programem. Poskytujeme také alternativu domácí péči a to na tzv. Rodinném pokoji . Jedná se tedy o dva Rodinné pokoje od loňska, umístěně na Oddělení dlouhodobě nemocných přímo v Němocnici Nové Město na Moravě. Jsou to nadstandardně zařízené pokoje, v kterých mohou rodina či blízcí pobývat u terminálního nemocného pacienta až do jeho úmrtí. Další naší činností je poradna Alej pro truchlící pozůstalé, kteří se těžce smiřují s odchodem svého blízkého. V rámci dobrovolnického programu navštěvují naši odborně proškolení dobrovolníci Domovy pro seniory a zařízení LDN.

  Více zde : http://www.hhv.cz/

  Číslo účtu je: 155665103/0600
  Banka: GE Money Bank

 2. APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem

  Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. vznikla roku 2002 z iniciativy rodičů a odborníků, kteří pracují s osobami s poruchou autistického spektra (PAS), jako součást celostátní organizace APLA. Cílem sdružení je zkvalitnit péči o osoby s PAS v Jihomoravském kraji. Autisté nevnímají svět kolem sebe běžným způsobem, trpí tzv. "sociální slepotou". Mají potíže s chápáním symbolů a jejich dešifrováním, na svět se dívají přísně logicky a realisticky.
  Snažíme se proto všemi prostředky podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s autismem i jejich rodinám v oblasti diagnostiky, podpory vzdělávacích programů, dalšího vzdělávání odborníků, postupné integrace a aktivního trávení volného času osob s PAS. Poskytujeme 2 registrované sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách - osobní asistence a ranou péči. Dále provozujeme dobrovolnické centrum s akreditací MV ČR, volnočasové aktivity, vzdělávací kurzy s udělenou akreditací od MPSV ČR pro odbornou i laickou veřejnost, pravidelná setkávání rodičů, kulturní akce a přednášky a další.

  Více zde : http://www.apla-jm.cz nebo http://www.apla.cz

  Číslo účtu je : 5258081701/4000
  Banka: LBBW Bank CZ

 3. Skutečný dárek (Človek v tísni)

  Váš dar bude použit v rámci projektů organizace Člověk v tísni, kde se sledují čtyři hlavní priority pomoci: VODA, ŠKOLY, OBŽIVA a ZDRAVÍ. Tyto čtyři programy znamenají naše priority v rámci humanitární a rozvojové pomoci. Řada lidí umírá nebo se nakazí nemocemi v důsledku pití zdravotně závadné vody, proto kopeme a vrtáme studny, budujeme vodní rezervoáry nebo například poskytujeme místním dětem hygienická školení. Věříme, že vzdělání a dostatek škol znamená cestu z chudoby, proto stavíme a vybavujeme nové školy. Obživa představuje ekonomickou soběstačnost, umožňuje lidem získat práci a uživit se. V rámci programu zdraví pomáháme vybudovat nové nemocnice a kliniky nebo například školíme porodní sestry.

  Princip je velmi jednoduchý. Například nákupem kozy přispějete do programu OBŽIVA. Za Váš dar bude koupena koza. Pokud bude ale v dané chvíli prodáno příliš mnoho koz a bude potřebnější nakoupit jiné prvky programu OBŽIVA, jako například ovce, zemědělské nářadí nebo sazenice stromů, místo kozy nakoupíme je. Za Váš dar tedy vždy nakoupíme to nejpotřebnější v programu OBŽIVA, který dává lidem práci. Podobně je tomu s programy ŠKOLY, ZDRAVÍ A VODA.

  Více zde : http://www.skutecnydarek.cz/

  Peníze se neposílají přímo na účet, ale prostřednictvím certifikátu! Zakupte elektronický certifikát a pošlete jej na naši emailovou adresu a do vzkazu napište číslo a jméno týmu.

 4. Liga lidských práv

  Jsme nezisková organizace, která hájí práva a svobody všech lidí. Pomáháme lidem, aby znali svá práva a aktivně je prosazovali. Prosazujeme systémové změny, které zlepšují kvalitu života v České republice. Naší vizí je spravedlivá, svobodná a angažovaná společnost pro všechny.

  Mezi naše hlavní oblasti patří:

  Práva dětí - snažíme se zajistit, aby všechny děti vyrůstaly v rodině a nikoli v ústavu a aby všechny děti měly rovný přístup ke vzdělání. Podporujeme rušení kojeneckých ústavů a dětských domovů. Prosazujeme inkluzivní vzdělávání.
  Soudnictví a policie - podporujeme kvalitnější a rychle fungující justici a férovější práci policie. Pomáháme lidem bránit se proti soudním průtahům. Prosazujeme vznik nezávislého kontrolního orgánu, který by prošetřoval případy policejního násilí a zneužívání pravomocí policie.
  Děti z ústavů - naším cílem je zajistit, aby děti mohly vyrůstat v rodinném prostředí, a už v rodině vlastní či náhradní. Bojujeme proti zbytečnému odebírání dětí z rodin a represi, kterou stát uplatňuje vůči rodinám v obtížné životní situaci. Chceme, aby stát pomáhal rodinám v nouzi řešit problémy včas a efektivněji.
  Zdravotnictví - ochrana práv lidí s postižením - zabraňujeme zbavování a omezování způsobilosti těchto lidí k právním úkonům. Snažíme se, aby lidé s postižením mohli vést plnohodnotný život bez výjimky. Snažíme se také zvýšit povědomí pacientů a lékařů o jejich právech. Podporujeme právo svobodné volby a individuálního rozhodování.
  Práva lidí s postižením - snažíme se o efektivní a úplnou implementaci Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Velmi kriticky se stavíme zejména vůči současnému systému zbavování a omezování způsobilosti k právním úkonům, institucionalizování osob s duševním postižením v ústavech sociální péče a psychiatrických léčebnách, segregaci ve vzdělávání, porušování práva na osobní svobodu a ponižujícímu zacházení v zařízeních.

  Více zde : http://www.llp.cz/

  Peníze se neposílají přímo na účet, ale prostřednictvím serveru www.darujme.cz, odkaz je na stránkách LLP. Do formuláře napište číslo a jméno týmu a po zaslání příspěvku (platba kartou nebo převodem na účet) dostanete emailové potvrzení a to nám přepošlete na naši emailovou adresu.

 5. VLK - Lesoochranárské zoskupenie (slovenská organizace)

  Občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1993, a ktorého cieľom je záchrana prirodzených lesov formou absolútneho nezasahovania do prírodných procesov. Sendvičové príspevky z 10. ročníka hry využijeme na právne služby potrebné pre zmenu Zákona o ochrane prírody a krajiny a Poľovného zákona.

  Medzi najvýznamnejšie úspechy VLKa patrí:

  2001 a 2002 – zastavenie ťažby v mimoriadnej krásnej NPR Suchá dolina v západných Tatrách
  formou 40-ročného prenájmu (160 ha).
  2004 – založenie prvej súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia (21 ha) v Čergovskom pohorí a druhej
  rezervácie Rysia (30 ha) v Strážovských vrchoch. Vlčia bola vykúpená od súkromného majiteľa
  pomocou jedinečnej zbierky Kúp si svoj strom, Rysia prijatá ako dar od predošlého majiteľa.
  2005 – rozšírenie štátnej PR Udava z 52 ha na 393 ha.
  2007 – rozšírenie štátnej NPR Kyjovský prales z 53 ha na 397 ha .
  2008 – vyhlásenie štátnej PR Bisce s rozlohou 28 ha.
  2007 - 2009 zastavenie ťažby kalamitného dreva v nádherných dolinách Tichá a Kôprová /TANAP/.
  2006 – 2012 prikúpenie 48 ha lesa v blízkosti Vlčej a v lokalite Olišavec v Čergovskom pohorí.

  Více zde : www.wolf.sk

  Číslo účtu je: 383217353/7500 (ČSOB pro SR - pozor účet je v EUR) nebo 191010622/0300 (ČSOB pro ČR)

 6. Skutočný darček (People in Need - slovenská organizace)

  Váš dar bude použitý v rámci projektov organizácie People in Need, ktoré sledujú päť hlavných priorít: VODA, ŠKOLY, OBŽIVA, ZDRAVIE a SLOVENSKO.
  Prvé štyri programy znamenajú naše priority v rámci humanitárnej a rozvojovej pomoci. Mnoho ľudí zomiera alebo sa nakazí chorobami v dôsledku pitia zdravotne škodlivej vody, preto kopeme a vŕtame studne, budujeme vodné rezervoáre, či poskytujeme miestnym deťom školenia o hygiene. Veríme tiež, že vzdelanie a dostatok škôl znamenajú cestu z chudoby, preto staviame a zariaďujeme nové školy. Obživa predstavuje ekonomickú sebestačnosť, umožňuje ľuďom získať prácu a uživi sa. V rámci programu zdravia pomáhame vybudovať nové nemocnice a kliniky ale aj školíme pôrodné sestry. Zároveň si uvedomujeme, že veľa sociálnych problémov máme aj doma na Slovensku. Preto sa program Slovensko snaží prispieť k zlepšeniu situácie detí zo sociálne slabých rodín podporou ich vzdelávania.
  Princíp je veľmi jednoduchý a vysvetlime si ho na príklade: Nákupom kozy prispejete do programu OBŽIVA. Za váš dar kúpime ľuďom v chudobných krajinách Afriky a Ázie kozu. Pokiaľ bude ale v danej chvíli predaných príliš veľa kôz a bude potrebnejšie nakúpiť iné prvky programu OBŽIVA ako napríklad ovce, poľnohospodárske náradie alebo sadeničky stromov, kúpime ich namiesto kozy. Za váš dar teda vždy nakúpime to najpotrebnejšie v programe OBŽIVA. Podobné je to v programoch ŠKOLY, ZDRAVIE, VODA a SLOVENSKO.

  Více zde : http://www.skutocnydarcek.sk

  Peníze se neposílají přímo na účet, ale prostřednictvím certifikátu! Zakupte elektronický certifikát a pošlete jej na naši emailovou adresu a do vzkazu napište číslo a jméno týmu.

Variabilním symbolem je šest číslic: 999 + číslo vašeho týmu (dostanete po registraci)


Účastnický poplatek jde přímo ve prospěch neziskových organizací a jeho výše záleží na vás, základní představa:

 • 100 Kč (4 EUR) = sociálka (minimální výše poplatku)
 • 200 Kč (8 EUR, Čtyři kanystry na vodu) = studenti standard
 • 300 Kč (12 EUR, Dvacet kuřat) = pracující standard
 • 500 Kč (20 EUR, Tabule do školy) = borci

Příspěvek zaplaťte přímo na konto vámi vybrané organizace. Abychom vás motivovali k vyšším příspěvkům, fotogalerie týmů bude řazená dle výše příspěvku.

Přihlásit se a zaplatit je potřeba do pátku 22.2. 2013. Po tomto datu zkontrolujeme, zda peníze dorazily, a v případě nesrovnalostí vám v následujícím týdnu dáme vědet.