Účastnický poplatek

Informace pro opozdilce:

Pokud se váš tým zaregistroval až po 24.2., zaplaťte registrační poplatek na transparentní účet pořádající organizace na číslo 1311672001/2400 (eBanka - Turistický oddíl mládeže 0412 Kasiopea - transparentní účet) a to hotově v bance nebo převodem, a to tak aby nejpozději
v sobotu dopoledne byla částka v seznamu došlých plateb.

Vaši platbu si můžete zkontrolovat přímo na výpise

Náklady na tuto hru jsou nízké, proto peníze nepotřebujeme. Ale chceme zabránit machinacím s přihlašováním a proto budeme vybírat účastnický poplatek. Tento poplatek půjde ve prospěch neziskových organizací. Každý tým si vybere jednu z následujících organizací a přímo na její účet zaplatí poplatek.

 1. Český svaz ochránců přírody KOSENKA

  Ekologická poradna KOSENKA
  • komunitní plánování a udržitelný rozvoj, Místní Agenda 21
  • péče o chráněná území a krajinu, hospodaření v chráněné krajině, spolupráce s vlastníky a uživateli pozemků
  • ekologickovýchovné poradenství, vzdělávání pedagogů, semináře, spolupráce se studenty a školami
  • udržitelný regionální rozvoj a spolupráce nevládních organizací
  Pozemkový spolek pro přírodu a krajinu Valašskoklobucka
  • záchrana a obnova květnatých luk Bílých Karpat, tradiční kosení
  • ochrany přírody a krajiny obnovenou pastvou ovcí
  • záchrana a využití krajových odrůd ovoce Bílých Karpat
  • prohlídka a využití památky lidové architektury - valašské dřevěnice
  Ekocentrum KOSENKA
  • vzdělávací a výchovné programy pro školy, výchovná zařízení a zájmové skupiny
  • terénní exkurze, besedy, přednášky,
  • soutěže Ekologická olympiáda středoškoláků, soutěž pro žáky Z lavic do přírody
  • obnova trhů na bázi místních zdrojů - valašské jarmeky, tradiční ovocnářství, řemesla, lidová kultura


  www.kosenka.cz

  Číslo účtu je : 1406083349/0800
  Banka: Česká spořitelna

 2. APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem

  APLA - Jižní Morava je regionální organizací Asociace pro pomoc lidem s autismem, působící především na území Jihomoravského kraje se sídlem v Brně. Sdružení chce dosáhnout postupného vybudování systematické a komplexní profesionální pomoci lidem trpícím PAS (porucha autistického spektra, dále jen PAS) i jejich rodinám. Hlavním cílem je zkvalitnění života lidí s tímto handicapem a jejich rodin, což znamená především hledání možností jejich integrace, popřípadě jejich plnou integraci do společnosti. APLA - Jižní Morava vyvíjí činnost především v těchto oblastech: poskytování sociální služby – osobní asistence pro lidi s PAS, volnočasové aktivity pro lidi s PAS (zájmové kroužky, plavání, výlety, tábory atd,) a dobrovolnická činnost.

  Více zde : brno.apla.cz nebo www.autismus.cz

  Číslo účtu je : 1034006325/5500
  Banka: Raiffeisenbank a.s.

 3. Kontakt BB- občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

  KONTAKT bB občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér realizuje komplexní rehabilitačně – sportovní program pro osoby s tělesným postižením. Hlavním posláním je motivace osob s handicapem k aktivnímu a nezávislému způsobu života a vytváření podmínek pro kvalitní využití volného času s rehabilitačním a socializačním efektem.

  Nosnou činností sdružení je výuka plavání, která je postavena na vlastní metodické řadě zakladatelů sdružení a je realizována ve třech na sebe navazujících úrovních: kompenzačně-rehabilitační, kondičně-rehabilitační a sportovně-rehabilitační.

  Kromě realizace plaveckého programu pořádáme týdenní pobytové akce, pro které je charakteristické intenzivní rehabilitační plavání, zaměřené na zlepšení fyzické kondice a soběstačnosti. Zde nabízíme uživatelům i osobní asistenci, odlehčovací služby a poradenství. Nadstavbou a pokračováním sociálně-aktivizačních služeb je sportovní program, realizovaný na vrcholové úrovni s možností reprezentace na zahraničních plaveckých závodech. V současné době je do programu zapojeno přes 500 osob v 5 střediscích (Praha, Brno, Karlovy Vary, České Budějovice, Ostrava) a jednom pracovišti (Děčín).

  Finanční prostředky z internetové hry Sendvič bychom využili na rozvoj plaveckého programu tělesně postižených dětí.

  Více zde : www.kontaktbb.cz

  Číslo účtu je : 449449449/0300
  Banka: ČSOB

 4. VLK - Lesoochranárské zoskupenie (Slovenská organizace)

  Občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1993, a ktorého cieľom je záchrana prirodzených lesov. Má 600 členov a vyše 3000 priaznivcov predovšetkým na Slovensku a v Českej republike. Akční členovia vytvárajú kmene okolo adoptovaných pohorí – VLK Tatry, VLK Východné Karpaty, VLK Malé Karpaty, VLK Strážovské vrchy. V adoptovaných pohoria členovia dozerajú v teréne na ochranu vzácnych území a chránených šeliem, organizujú exkurzie aj stráženie ohrozených lokalít, a v mestách, ktoré sú v blízkosti týchto pohorí, usporadúvajú prednášky, koncerty, či informačné stánky. Do väčších akcií na záchranu konkrétnych ohrozených lokalít sa zapájajú všetky kmene a tiež lesné skupiny zo zahraničia.

  Naše ciele:
  Rozšírenie našej súkromnej rezervácie Vlčia na čo najväčšiu rozlohu, rozširovanie existujúcich a presadzovanie vyhlasovania nových štátnych rezervácií na dostatočnú rozlohu tak, aby mohli plniť funkciu refúgií a evolučných lesov. Podstatné pritom je, aby sa v nich nijakým spôsobom nezasahovalo. Rozloha evolučných lesov by mala v budúcnosti dosiahnuť 10 % celkovej rozlohy lesov na Slovensku.
  Peniaze by sme vyuzili na pravnu pomoc v kauzach zachrany tatranskych dolin Ticha a Koprova pred tazbou kalamitneho dreva.

  Více zde : www.wolf.sk, www.ticha.sk

  Číslo účtu je: 383217353/7500 (ČSOB pro SR)
  nebo
  191010622/0300 (ČSOB pro ČR)


Variabilním symbolem je šest číslic: 999 + číslo vašeho týmu (dostanete po registraci)
Konstantní symbol pro platbu složenkou na účet je většinou: 0379
Konstantní symbol pro převod z účtu na účet: 0558. To jen v případě, že po vás někdo konst.symbol požaduje, i když by zřejmě neměl.Úastnický poplatek jde přímo ve prospěch neziskových organizací a jeho výše záleží na vás, základní představa:

 • 100 Kč = sociálka (minimální výše poplatku)
 • 200 Kč = studenti standard
 • 300 Kč = pracující standard
 • 500 Kč = borci

Příspěvek zaplaťte přímo na konto vámi vybrané organizace. Abychom vás motivovali k vyšším příspěvkům, fotogalerie týmů bude řazená dle výše příspěvku.

Přihlásit se a zaplatit je potřeba do do pátku 22.2. 2007. Po tomto datu zkontrolujeme, zda peníze dorazily a v případě nesrovnalostí vám následujícím týdnu dáme vědet.