Pravidla


Hlavní změny proti předchozímu ročníku (tj. stručné změny pro loňské účastníky):
 • Neziskové organizace nám poslaly krátké informace o sobě a využití poslaných peněz.
 • Je přepsaná sekce potřebného a vhodného vybavení.
 • Abychom zabránili velkému náporu na server na konci druhé a čtvrté sady, omezili jsme minimalní časový rozestup mezi zaslaním kódu na ten samý úkol na 20 sekund. Tedy pro jeden konkrétní úkol se dá odeslat kod maximálně 3x za minutu. Během této doby samozřejmě můžete odpovídat na jiné úkoly.


 • Hrají týmy, v každém může být 1-5 hráčů. Větší týmy mají docela výraznou výhodu. Seženťe si k sobě ještě někoho.
 • Hra se skládá z luštění úkolů. Zadání úkolů dostávate přes tyto internetové stránky.
 • Zadáni úkolů bude veřejněno na záložním serveru na adrese, kterou před hrou zveřejníme. Pokud však vše poběží v pořádku, toto vůbec nebudete potřebovat.
 • Výsledek (řešení) každého úkolu je kód. Kódem je vždy posloupnost čísel nebo velkých písmen anglické abecedy - zejména tedy kód neobsahuje mezery a diakritiku. Pokud nebude u zadání úkolu explicitně uvedeno jinak, je řešením smysluplné slovo či věta zapsané bez háčků, čárek a mezer.
 • Kódy budete zadávat během hry do jednoduchého formuláře, pod odkazem "Hra" v autorizované sekci. Tento odkaz bude funkční až od začátku hry.
 • V šifrách používáme vždy 26 písmenou anglickou abecedu. CH se počítá jako dvě písmena.
 • Hra se skládá ze dvou kol. Každé kolo trvá 2 hodiny. Mezi koly budou mít hráči hodinovou pauzu na svačinku. Tu mohou využít nejen ke zkonzumování vlastních sendvičů, ale také k taktické poradě.
 • V prvním kole je povoleno řešit úkoly z prvního kola. V druhém kole úkoly z druhého kola. Úkoly budou zveřejňovány následovně: na začátku hry bude k dispozici 6 úkolů, v polovině prvního kola přibude dalších 5. Těchto jedenáct úkolů je tedy teoretický možné během prvního kola vyluštit. O přestávce a v druhém kole již není možné luštit úkoly z prvního kola. Druhé kolo má stejnou strukturu jako první, pouze úkoly jsou jiné.
 • Hodnocení:
  • Primárním kritériem je počet odevzdaných úkolů.
  • Sekundární je čas. Za každý vyřešený úkol se započítá čas, který uplynul od zadání úkolu + 15 minut penalizace za každou předchozí špatnou odpověď. Výsledný čas se sečte.


Schéma hracího plánu hry:

15:00Začátek
15:00Sada 1  
15:30
16:00Sada 2
16:30
17:00Přestávka
18:00Sada 3  
18:30
19:00Sada 4
19:30
20:00Konec


Příklad počítaní času:

Pokud by tým odevzdal:
 • z 1. sady správně dva úkoly: v 15:10 a 16:30
 • z 2. sady správně jeden úkol v 16:20
 • a třikrát by odpověděl špatně (přičemž je jedno, na které úkoly to bylo)

Pak jeho celkové skóre je 3 úlohy a čas 165 minut (= 10+90+20 +3*15).
Pokud vám není systém hodnocení zcela jasný, podívejte se na výsledkové listiny z minulých let


Potřebné vybavení:
 • Počítač s přístupem na Internet (rychlost připojení by neměla být klíčová)
 • Na jednu z úloh je potřeba mít zprovozněnou Javu ve vašem prohlížeči. Pro otestování můžete využít následující stránku (obsah můžete ignorovat, důležité je, že vám to funguje a že to nejede extrémně pomalu)
 • Svačina


Vhodné vybavení:
 • tiskárna není nutná, ale je velmi vhodná, barevná poslouží lépe než černobílá
 • knihy, encyklopedie, atlasy, slovníky, tabulky, ...
 • sendvičovač
 • papíry, tužky, nůžky, pastelky, lepící pásky, ...
 • digitální foťák (stačí i před hrou)
 • více počítačů s připojením na Internet může být výhodou.


Účastnický poplatek:
 • Úastnický poplatek jde přímo ve prospěch neziskových organizací a jeho výše záleží na vás, základní představa:
  • 100 Kč = sociálka (minimální výše poplatku)
  • 200 Kč = studenti standard
  • 300 Kč = pracující standard
  • 500 Kč = borci
 • Podrobný návod jak zaplatit je zde
 • Přihlásit se a zaplatit je potřeba do pátku 22.2. 2007
 • Po tomto datu zkontrolujeme, zda peníze dorazily a v případě nesrovnalostí vám následujícím týdnu dáme vědet.
 • Abychom vás motivovali k trochu větším příspěvkům než je symbolická stokoruna, veřejná fotogalerie týmů seřazena podle toho, kolik daný tým přispěl.

Co vás čeká


Skladba týmu

 • Větší týmy mají docela výraznou výhodu. Seženťe si k sobě ještě někoho.
 • Není nezbytně nutné, aby celý tým byl na jednom místě. Ale je to výhoda.
 • Úkoly budou rozmanité a z různých oblastí. Je tedy vhodné tomu uzpůsobit složení týmu.
 • Účastníci nejsou omezeni žádným (ani věkovým) limitem. Je však vhodné, aby většina týmu uměla česky (alespoň pasivně, slovenští účastníci jsou vítáni; budeme se snažit konstruovat úkoly tak, aby tam nebyla žádná vyloženě češtinářská záludnost).
 • Pokud si hledáte nějaké spoluhráče, můžete využít inzerci volných hráčů v sekci "Lidé hledají tým" - odkaz vlevo.

Taktika

 • Složitost úkolů bude také rozmanitá. Některé budou poměrně lehké, některé možná téměř neřešitelné. Strategie postupu řešení je tedy poměrně důležitá.
 • Během hry budete mít stále přístup ke statistikám, takže budete vědět, jak si vedete vzhledem k ostatním. Statistiky též můžete využívat k tomu, abyste poznali, které úkoly jsou jednoduché a které těžké.
 • Průběžné pořadí týmů se 15 minut před koncem hry "zmrazí" - to aby závěrečné výsledky byly trochu překvapením.

Fair-play

 • Předpokládáme, že hrajete proto, že si chcete zahrát (ceny nejsou) a že tedy budete hrát fair-play a nebudete vyvádět žádné lotroviny.
 • To, jak pojmete hru je čistě na vás. Doufáme, že hra bude bavit jak ty, co se těší na intenzivní závod, tak ty, co se chtějí zejména dobře nasvačit.
 • Byli bychom rádi, pokud byste před hrou nebo během hry pořídili fotografii svého týmu. Nahrávání fotek je v autorizované části. Abychom vás motivovali k trochu větším příspěvkům než je symbolická stokoruna, veřejná fotogalerie týmů seřazena podle toho, kolik daný tým přispěl.
 • Organizátoři si vyhrazují právo hráče/týmy upozorňovat na narušování hry, případně týmy ze hry vyloučit.