Účastnický poplatek

Informace pro opozdilce:

Pokud se váš tým zaregistroval až po 5.3. nebo jste nestihli zaplatit včas, zaplaťte registrační poplatek na transparentní účet pořádající organizace na číslo 1311672001/5500 (Raiffeisenbank - Turistický oddíl mládeže 0412 Kasiopea - transparentní účet) a to hotově v bance nebo převodem, a to tak aby nejpozději
v sobotu dopoledne byla částka v seznamu došlých plateb.

Vaši platbu si můžete zkontrolovat přímo na výpise

Náklady na tuto hru jsou nízké, proto peníze nepotřebujeme. Ale chceme zabránit machinacím s přihlašováním a proto budeme vybírat účastnický poplatek. Tento poplatek půjde ve prospěch neziskových organizací. Každý tým si vybere jednu z následujících organizací a přímo na její účet zaplatí poplatek.

 1. Hospicové hnutí - Vysočina


  Hnutí se sídlem v Novém Městě na Moravě poskytuje terénní paliativní hospicovou vážně nemocným a umírajícím lidem, zejména onkologickým pacientům na Novoměstsku a od r. 2008 také v Jihlavě a jeho okolí. Našim posláním je doprovázet umírající a tak prožívat důstojně a pokud je to možné v rodinném kruhu poslední týdny, někdy jen dny či hodiny svého života a také pomáhat jejich rodinám, aby tuto krizovou situaci zvládli. Domácí hospicová péče je našim nosným programem. Poskytujeme také alternativu domácí péči a to na tzv. Rodinném pokoji - donedávna jediném hospicovém lůžku v celém kraji Vysočina. Je to nadstandardně zařízený pokoj na LDN Buchtův kopec, v kterém mohou rodina či blízcí pobývat u terminálního nemocného pacienta až do jeho úmrtí. Další naší činností je poradna Alej pro truchlící pozůstalé, kteří se těžce smiřují s odchodem svého blízkého. V rámci dobrovolnického programu navštěvují naši odborně proškolení dobrovolníci Domovy pro seniory a zařízení LDN.

  Více zde : http://hhv.nmnm.cz/

  Číslo účtu je : 155665103/0600
  Banka: GE Money Bank


 2. APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem

  Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. vznikla roku 2002 z iniciativy rodičů a odborníků, kteří pracují s osobami s poruchou autistického spektra (PAS), jako součást celostátní organizace APLA. Cílem sdružení je zkvalitnit péči o osoby s PAS v Jihomoravském kraji. Autisté nevnímají svět kolem sebe běžným způsobem, trpí tzv. "sociální slepotou". Mají potíže s chápáním symbolů a jejich dešifrováním, na svět se dívají přísně logicky a realisticky.
  Snažíme se proto všemi prostředky podporovat systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s autismem i jejich rodinám v oblasti diagnostiky, podpory vzdělávacích programů, dalšího vzdělávání odborníků, postupné integrace a aktivního trávení volného času osob s PAS. Poskytujeme 2 registrované sociální služby ve smyslu zákona o sociálních službách - osobní asistenci a odborné sociální poradenství. Dále provozujeme dobrovolnické centrum s akreditací MV ČR, volnočasové aktivity, vzdělávací kurzy s udělenou akreditací od MPSV ČR pro odbornou i laickou veřejnost, pravidelná setkávání rodičů, kulturní akce a přednášky a další.

  Více zde : http://www.apla-jm.cz nebo http://www.apla.cz

  Číslo účtu je : 5258081701/4000
  Banka: LBBW Bank CZ

 3. Kontakt BB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

  Organizace realizuje rehabilitačně-sportovní program pro osoby s tělesným postižením se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Posláním je vést účastníky programu k nezávislému pojetí života a motivovat je k aktivnímu životnímu stylu, dávajícímu příklad a působícímu aktivizačně na lidi v jejich blízkosti. Nosnou činností je plavecký program, který je realizován ve čtyřech střediscích organizace (Praha, Brno, K. Vary, Č. Budějovice) a díky školicímu a rozvojovému programu KONTAKTU bB se plave v dalších osmi místech ČR.
  Podpořte program Plavecké akademie bez bariér, v němž zejména děti a mládež s tělesným postižením nachází poprvé schopnost samostatného, volného a svobodného pohybu bez kompenzačních pomůcek!

  Více zde : www.kontaktbb.cz

  Číslo účtu je : 579835743/0300
  Banka: ČSOB

 4. VLK - Lesoochranárské zoskupenie (Slovenská organizace)

  Občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1993, a ktorého cieľom je záchrana prirodzených lesov formou absolútneho nezasahovania do prírodných procesov. VLK má 600 členov a vyše 3000 priaznivcov predovšetkým na Slovensku a v Českej republike.
  Medzi najvýznamnejšie úspechy VLKa patrí:
  2004 – založenie prvej súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia (21 ha) v Čergovskom pohorí a druhej prírodnej rezervácie Rysia (30 ha) v Strážovských vrchoch. Vlčia vykúpená od súkromného majiteľa pomocou jedinečnej zbierky Kúp si svoj strom, Rysia prijatá ako dar od predošlého majiteľa. Obe rezervácie sú majetkom VLKa a sú chránené v najvyššom – 5. stupni ochrany. Predmetom ochrany sú evolučné procesy a nie vybraný druh živočícha či rastliny.
  2005 – rozšírenie štátnej PR Udava z 52 ha na 393 ha. Návrh na rozšírenie pripravil a tri roky presadzoval tím VLKa.
  2007 – rozšírenie štátnej NPR Kyjovský prales z 53 ha na 397 ha . Návrh na rozšírenie pripravil a štyri roky presadzoval tím VLKa.
  2007 - 2009 zastavenie ťažby kalamitného dreva v nádherných dolinách Tichá a Kôprová v Tatranskom národnom parku. Pokusy o zasahovanie neustále trvajú.
  2008 – vyhlásenie štátnej PR Bisce s rozlohou 28 ha. Návrh na vyhlásenie tohoto nížinného pralesa v blízkosti miest Trebišov a Michalovce pripravil a dva roky presadzoval tím VLKa.

  Sendvičové príspevky chceme využiť na vyhotovenie geometrického plánu pre prikúpené lesné pozemky (ďalších 15 ha pri Vlčej). Je to podmienkou pred vydanie lesov od štátu do nášho užívania.

  Více zde : www.wolf.sk

  Číslo účtu je: 383217353/7500 (ČSOB pro SR - pozor účet je v EUR)
  nebo
  191010622/0300 (ČSOB pro ČR)

 5. INEX-SDA Brno

  Našim cílem je pomáhat dětem, které mají svou historii poznamenanou většími jizvami a obtížemi než my ostatní (doma to nefunguje, bylo jim ubližováno někým, ve škole jsou šikanovány, jsou příliš živé, nemají nikoho blízkého, kdo by je měl rád). Zaměřujeme se na prevence sociálně patologických jevů a všechny projekty uskutečňují dobrovolníci pod vedením koordinátora a psychologa. S dětmi se vídáme pravidelně, mají týdenní program, jezdí na výlety, na tábory. Učí se horolezectví, sportu, vztahu k přírodě, učí se mít něco rádi.

  Za léta naší existence jsme vytvořili několik projektů, v nichž se snažíme naše cíle naplňovat. V projektu CIPÍSEK se snažíme naučit děti fungovat v kolektivu, dodržovat pravidla a zažít, že je někdo bere takové, jací jsou. S CHUTÍ DO TOHO zahrnuju velmi úspěšně kluby malé kopané, které mají na svém kontě má již několik vítězství. Taky byste u nás našli VESELOU ŠKOLU, která se věnuje dětem na základních školách a PODPORU RODIČŮ, kde nabízíme podpůrné skupiny a další formy poradenství.

  Více zde : www.inexsdabrno.cz

  Číslo účtu je : 233468747/0300
  Banka: ČSOB


Variabilním symbolem je šest číslic: 999 + číslo vašeho týmu (dostanete po registraci)
Konstantní symbol pro platbu složenkou na účet je většinou: 0379
Konstantní symbol pro převod z účtu na účet: 0558. To jen v případě, že po vás někdo konst.symbol požaduje, i když by zřejmě neměl.Úastnický poplatek jde přímo ve prospěch neziskových organizací a jeho výše záleží na vás, základní představa:

 • 100 Kč (4 EUR) = sociálka (minimální výše poplatku)
 • 200 Kč (7 EUR) = studenti standard
 • 300 Kč (11 EUR) = pracující standard
 • 500 Kč (18 EUR) = borci

Příspěvek zaplaťte přímo na konto vámi vybrané organizace. Abychom vás motivovali k vyšším příspěvkům, fotogalerie týmů bude řazená dle výše příspěvku.

Přihlásit se a zaplatit je potřeba do do pátku 5.3. 2010. Po tomto datu zkontrolujeme, zda peníze dorazily a v případě nesrovnalostí vám následujícím týdnu dáme vědet.