Zadání

Sada 1

101. Ať žije císař

Kód je osmimístné číslo.
Úkol 101

102. Lidový soud

Navštívil jsem líčení lidového soudu. Případ byl pozoruhodný - pro jeho vyřešení bylo klíčové zjistit, jakým povoláním se živí otec obžalovaného. Obžalovaný se tvrdě bránil, ale nakonec zazpíval. Ano, jeho otec je skutečně ... (KÓD). Posuďte sami, z jakých maličkostí soud zkomponoval výsledné řešení. Klíčové osoby byly očíslovány takto:

  1. obžalovaný
  2. svědkyně
  3. svědek
  4. soudce
  5. komplic
  6. poškozený
  7. vyšetřující

Obžalovaný urazil pracovníky zemědělské farmy, kteří se zabývají chovem malých přežvýkavců, když v oslovení užil výraz, který hrubě snížil jejich serióznost. Svědek řekl, že jistá dívka mu prozradila nejen svůj věk, který byl opravdu nízký, ale také povolání: její činností je zabezpečovat potravu pro obvyklý druh zdomácnělého opeřence. Svědkyně si povšimnula, že nejčetnější divoce žijící šelma se rychle pohybovala směrem k biblické hoře. Obžalovaný se bránil poukazem na to, že šelma se pohybovala velmi dynamickým způsobem přes jednoděložné rostliny rozšířené hlavně v mírném pásmu -- zdá se ovšem, že měl na mysli jinou šelmu, než která již byla zmiňována. Vzápětí svědkyně šokovala přítomné préteritním tvrzením o obvyklé činnosti obyvatelů části Vnějších Západních Karpat, která je prováděna s malými přežvýkavci. Poškozený zoufale zamumlal jen tři slova: dvakrát použil nářeční zdrobnělinu plodu známé slivoně, poté dokonce i tvar nezdrobnělý! Svědek sdělil názvy dvou nejnižších přirozených čísel a doplnil jméno a pohybovou aktivitu osoby, která se často vyznačuje sníženým IQ, jakkoliv v tomto konkrétním případě mentální stav této osoby nebyl zmiňován. Soudce nesmyslně podotkl, že je vlastníkem několika domestikovaných černých lichokopytníků. Obžalovaný pomocí figury epizeuxis poukázal na to, že frontální systém s sebou přináší značný srážkový úhrn, který přerůstá až do přívalových dešťů. Vyšetřující tvaroslovně nesprávně oslovil mladou dámu, jejíž duhovky mají relativně vzácnou barvu. Obžalovaný se přiznal k nechutné perverzní sexuální fixaci na zahnívající pachatelku specifického druhu trestné činnosti, jež bývá vykonávána pomocí jedu. Poškozený uvedl, že v průběhu konání trestné činnosti došlo k nevratnému narušení statiky vytápěcího zařízení. Komplic zdánlivě zmateně prohlásil, že právě tento výroční svátek vysvěcení kostela je z drahého kovu! Svědek dosvědčil, že jistý pán, později popravený klasickým starověkým způsobem, se stal samostatnou osobou. Ze závěrečné řeči obžalovaného plynulo, že jedna šelma se snažila proniknout skrz místo, kde bylo zdivo narušené, zatímco druhá postupovala oblastí, která je primárně určena k osvětlení vnitřního prostoru jakož i k výhledu z něj (ukázalo se však, že pouze jedna z těchto šelem již byla zmiňována dříve).

103. Pětkrát pentomino

Úkol 103

104. Čtyři

Úkol 104

105. Lego

Zadání této úlohy najdete na adrese http://www.youtube.com/watch?v=tJjnYTpwR2Q

106. Zakódované logo

Začerněte některá políčka mřížky, aby se objevil skrytý obrázek. Každé vyznačené číslo (kromě 1) musíte spojit s jiným číslem stejné hodnoty cestou, která prochází právě tolika políčky, jako je hodnota čísla (do cesty se započítávají obě krajní políčka). Jednotlivé úseky cest mohou vést pouze vodorovně nebo svisle (ne diagonálně). Cesty se vzájemně se nekříží ani nepřekrývají.

Příklad:

Úkol 106a

Zadání úlohy:

Úkol 106b

Sada 2

201. Vodafone

Úkol 201

202. Písmena v mřížce

Úkol 202

203. Pětipísmenný

Úkol 203

204. Asociace a pak třetí

budíček, domeček, přítel, koráb, díkuvzdání, začátečník, tvrdohlavost, pokušitel, bodyguard, Austrálie, malárie, panna, Rusko, klobouk, zlodějka

205. Včelka Mája

Úkol 205

Sada 3

301. Z deníku prof. Absolona

Nebývalé vzrušení zmocnilo se nás, když Karel Divíšek vítězně oznámil, že cesta vpřed je volná. První do rýsujícího se otvoru, jež ozdoben byl mnoha běloskvoucími stalagmity i stalaktity, odvážně proniknul Vladimír Brandstäter. Vstupní dóm plný kaluží naplnil nás úžasem -- nestabilní podlaha mizela v šeru našich luceren, přesto naše pohledy ulpívaly na nádherném stalaktitu, který střežil vchod do dalších pater jeskyně. Cesta se dělila, vzhůru jsme tušili povodňová patra jeskyně, jejichž vyústění jsme správně odhadovali v oněch dvou skalních oknech nad vnějším portálem jeskyně. Nadějnější cesta však vedla dolů, do periodického propadání. Tu se plně uplatnily schopnosti Divíškovy, který zručně upevnil provazový žebřík a naše cesta do temnot propasti (obr. B5) mohla pokračovat. Několika drobným trativodům ústícím do šachty nevěnovali jsme příliš pozornosti, naše dřina byla odměněna objevem daleko větším: komínem jsme se spustili do nádherného dómu (obr. A2, E5, H2), s mnohou excentrickou výzdobou na stěnách. To však ještě nebyl konec všem divům: cesta dále pokračovala v obtížných meandrech (obr. D4) s mnoha malými plazivkami po stranách. Když už jsme zcela ztratili pojetí o směru i vzdálenosti, chodba se rozšířila, byť chvílemi byl její profil téměř zatarasen bahnitými sedimenty. Rozšíření též znamenalo dilema, neboť jeskyně se zde větvila do dvou stran. Vladimír Ondroušek však brzy zjistil, že levá z chodeb je jen bezvýznamnou, brzy končící odbočkou (obr. C3), snad reliktem starších vývojových stádií jeskyně. Pokračovali jsme tedy hlavní chodbou (obr. G1) nejprve vzhůru, pak rovně a znovu dolů, brodíce se v nepříjemných sedimentech. Jeskyně v nás však stále vyvolávala úžas a vděk za možnost stanout tam, kam lidská noha doposud nevkročila. Profil chodby se náhle zúžil, jen nezřetelný jas denního slunce zlehka osvětloval malý dóm (obr. F2) ležící v samotných koncových partiích jeskyně, těsně před paleovývěrem -- prostora byla však téměř celá zaplněna hlinitými nánosy. Namáhavě supíce, soukali jsme se do úzkého otvoru při dolním konci dómku a záhy jsme stanuli v úzkém žlebu, bahnem notně potřísněni, ale šťastni z objevů tak nečekaných.

302. SudSub

17IIV4GZ9L6E2WV4LQWC5LCACH6G48C92U3O2M38U79J4F1X54G82X8LGUVN1NYEM4WG1ZFF5UZ4RJT63

303. Jak se to rýmuje

Zadání této úlohy najdete zde:

304. Textová černá skříňka

Interaktivní zadání této úlohy najdete zde:

305. Tangramy

Milé děti, jestlipak znáte Tangramy? Tangram je hlavolam -- skládačka pocházející ze staré Číny. Skládá se ze sedmi dílků (2xA, 1xB, 2xC, 1xD, 1xE).

Úkol 305f

Vystřihnout si je můžete například z následujícího čtverce:

Úkol 305g

Zkuste si složit obrázky, které jsme vám na ukázku připravili: Kočička, Jeřáb, Zajíc, Hrad a Židle.

Úkol 305a Úkol 305b Úkol 305c Úkol 305d Úkol 305e

306. Hádanky

Úkol 306

Zpěvák

Jsem zpěvák velmi všestranný
a navíc velký elegán
po hávu bílém
bývám poznáván

Neznámá

Jsem krátká, ale rychlá
když přijdu na návštěvu
zapískám

Deníček

Na ploše pod okny
mám já deníček
a v něm spoustu slov

Moudrý pán

Chodí k nám moudrý pán
má brýle kulaté
snad proto toho tolik ví
snad proto všechno najde

Babka

Každý se mě ptá
leckdo mě poučuje
já se poučit ráda nechám
proto toho tolik vím

Rádce

Jsem na nebi a v kapse
kdo se ztratí
rád mě najde

   

Voda

Přinesu ti knížku
z veliké dálky
nejsem Ježíšek
ani Santa Claus
jsem voda
z veliké dálky

Posel

Bráška je šnek
válí se na rohu ulice
to já letím vzduchem
svištím pod zemí
pošleš mě -- jsem tam hned

Malíř

Jsem malíř velmi rychlý
namaluji na tvou zeď
hory, krávy nebo med
a když řekneš
je zas bílá hned

Zápisník

Nejsem z papíru
a přece si do mě píší
nejsem čaroděj
a přece si toho pamatuji víc než mudrc
nejsem kouzelná skříňka
a přece se otevřu jen když znáš heslo

Sada 4

401. Slova

Úkol 401

402. Deformace aneb Kód je ...

Úkol 402

403. Geometrická abstrakce

Úkol 403

Obrázek je trochu na stránce zmenšený, pro celou velikost si jej stáhněte jako soubor ("Uložit obrázek jako...").

404. Uspořádání

9 = 14 = 17 = 22 = 28 < 23 < 20 = 26 < 6 = 24 < 15 < 3 = 8 < 4 < 16 < 5 < 7 < 12 < 1 < 2 = 13 < 11 = 25 < 10 < 18 = 21 = 27 < 19

405. Mlha


Org A: Co kdybychom tentokrát udělali Mlhu tak dokonalou, že v zadání nebude naprosto žádná informace o tom, jaký je kód.

Org B: To je ale pravděpodobnost, že úlohu někdo vyřeší, dost malá. To jim nezbude než haluzit. Šanci, že se někdo trefí do správného kódu, odhaduji řádově kolem 1/26^5.

Org A: Kdepak, pravděpodobnost vyřešení úlohy bude naopak velmi vysoká...

Org C: To nechápu. Pokud jde úloha vyřešit, musí přece být v zadání informace o tom, jaký je kód.

Org A: Nemusí.

Org D: Já už tuším, kam míří. Je potřeba rozlišovat informaci o samotném kódu a o tom, jak kód získat. To první tam být nemusí, ale v tom případě tam musí být alespoň to druhé.

Org A: No jo, no jo. Každopádně to bude hodně mlhavý. Jsem zvědav, kdo to vyřeší jako první.