Pravidla


(žádné změny od loňského ročníku, kromě placení)

 • Hrají týmy, v každém může být 1-5 hráčů. Větší týmy mají docela výraznou výhodu. Seženťe si k sobě ještě někoho.
 • Hra se skládá z luštění úkolů. Zadání úkolů dostávate přes tyto internetové stránky.
 • Zadáni úkolů bude veřejněno na záložním serveru na adrese, kterou před hrou zveřejníme. Pokud však vše poběží v pořádku, toto vůbec nebudete potřebovat.
 • Výsledek (řešení) každého úkolu je kód. Kódem je vždy posloupnost čísel nebo velkých písmen anglické abecedy - zejména tedy kód neobsahuje mezery a diakritiku. Pokud nebude u zadání úkolu explicitně uvedeno jinak, je řešením smysluplné slovo či věta zapsané bez háčků, čárek a mezer.
 • Kódy budete zadávat během hry do jednoduchého formuláře, pod odkazem "Hra" v autorizované sekci. Tento odkaz bude funkční až od začátku hry.
 • V šifrách používáme vždy 26 písmenou anglickou abecedu. CH se počítá jako dvě písmena.
 • Hra se skládá ze dvou kol. Každé kolo trvá 2 hodiny. Mezi koly budou mít hráči hodinovou pauzu na svačinku. Tu mohou využít nejen ke zkonzumování vlastních sendvičů, ale také k taktické poradě.
 • V prvním kole je povoleno řešit úkoly z prvního kola. V druhém kole úkoly z druhého kola. Úkoly budou zveřejňovány následovně: na začátku hry bude k dispozici 6 úkolů, v polovině prvního kola přibude dalších 5. Těchto jedenáct úkolů je tedy teoretický možné během prvního kola vyluštit. O přestávce a v druhém kole již není možné luštit úkoly z prvního kola. Druhé kolo má stejnou strukturu jako první, pouze úkoly jsou jiné.
 • Hodnocení:
  • Primárním kritériem je počet odevzdaných úkolů.
  • Sekundární je čas. Za každý vyřešený úkol se započítá čas, který uplynul od zadání úkolu + 15 minut penalizace za každou předchozí špatnou odpověď. Výsledný čas se sečte.


Schéma hracího plánu hry:

15:00Začátek
15:00Sada 1  
15:30
16:00Sada 2
16:30
17:00Přestávka
18:00Sada 3  
18:30
19:00Sada 4
19:30
20:00Konec


Příklad počítaní času:

Pokud by tým odevzdal:
 • z 1. sady správně dva úkoly: v 15:10 a 16:30
 • z 2. sady správně jeden úkol v 16:20
 • a třikrát by odpověděl špatně (přičemž je jedno, na které úkoly to bylo)

Pak jeho celkové skóre je 3 úlohy a čas 165 minut (= 10+90+20 +3*15).


Potřebné vybavení:
 • počítač s přístupem na Internet (rychlost připojení by neměla být klíčová)
 • nůžky
 • svačina


Vhodné vybavení:
 • tiskárna není nutná, ale je VELMI vhodná
 • knihy, encyklopedie, atlasy, slovníky, tabulky, ...
 • sendvičovač
 • papíry, tužky, ...
 • digitální foťák (stačí i před hrou)


Účastnický poplatek:
 • Minimální poplatek je 100 Kč, doporučený 200 Kč
 • Podrobný návod jak zaplatit je zde
 • Přihlásit se a zaplatit je potřeba do pátku 16.2. 2007
 • Po tomto datu zkontrolujeme, zda peníze dorazily a v případě nesrovnalostí vám následujícím týdnu dáme vědet.


Poznámky:
 • Nejlepší způsob, jak získat dobrou představu o této hře je podívat se na stránky o loňském a předloňském a předpředloňském ročníku.
 • Pokud chcete potrénovat, můžete zkusit i stránky her Tmou, Bedna, Exit ... Oproti těmto hrám budou zde úkoly samozřejmě upraveny podmínkám hry.
 • Větší týmy mají docela výraznou výhodu. Seženťe si k sobě ještě někoho.
 • Není nezbytně nutné, aby celý tým byl na jednom místě. Ale je to výhoda.
 • Úkoly budou rozmanité a z různých oblastí. Je tedy vhodné tomu uzpůsobit složení týmu.
 • Složitost úkolů bude také rozmanitá. Některé budou poměrně lehké, některé možná téměř neřešitelné. Strategie postupu řešení je tedy poměrně důležitá.
 • Během hry budete mít stále přístup ke statistikám, takže budete vědět, jak si vedete vzhledem k ostatním. Statistiky též můžete využívat k tomu, abyste poznali, které úkoly jsou jednoduché a které těžké.
 • Průběžné pořadí týmů se 15 minut před koncem hry "zmrazí" - to aby závěrečné výsledky byly trochu překvapením.
 • Byli bychom rádi, pokud byste během hry pořídili fotografii svého týmu, nahrávání je v autorizované části.
 • Účastníci nejsou omezeni žádným (ani věkovým) limitem. Je však vhodné, aby většina týmu uměla česky (alespoň pasivně, slovenští účastníci jsou vítáni; budeme se snažit konstruovat úkoly tak, aby tam nebyla žádná vyloženě češtinářská záludnost).
 • Pokud si hledáte nějaké spoluhráče, můžete využít "inzerci volných hráčů" v sekci "Lidé hledají tým" - odkaz vlevo.
 • Předpokládáme, že hrajete proto, že si chcete zahrát (ceny nejsou) a že tedy budete hrát fair-play a nebudete vyvádět žádné lotroviny.
 • To, jak pojmete hru je čistě na vás. Doufáme, že hra bude bavit jak ty, co se těší na intenzivní závod, tak ty, co se chtějí zejména dobře nasvačit.
 • Byli bychom rádi, pokud byste před hrou nebo během hry pořídili fotografii svého týmu. Nahrávání fotek je v autorizované části.
 • Organizátoři si vyhrazují právo hráče/týmy upozorňovat na narušování hry, případně týmy ze hry vyloučit.