Účastnický poplatek

Informace pro opozdilce:

Pokud se váš tým zaregistroval až po 27.2., zaplaťte registrační poplatek na transparentní účet pořádající organizace na číslo 1311672001/5500 (Raiffeisenbank - Turistický oddíl mládeže 0412 Kasiopea - transparentní účet) a to hotově v bance nebo převodem, a to tak aby nejpozději
v sobotu dopoledne byla částka v seznamu došlých plateb.

Vaši platbu si můžete zkontrolovat přímo na výpise

Náklady na tuto hru jsou nízké, proto peníze nepotřebujeme. Ale chceme zabránit machinacím s přihlašováním a proto budeme vybírat účastnický poplatek. Tento poplatek půjde ve prospěch neziskových organizací. Každý tým si vybere jednu z následujících organizací a přímo na její účet zaplatí poplatek.

 1. Hospicové hnutí - Vysočina


  Více zde : http://hhv.nmnm.cz/

  (text zatím nebyl dodán)

 2. Společenství Romů na Moravě

  Společenství Romů na Moravě je neziskovou organizací působící na poli integrace od roku 1991. V rámci organizace funguje po celé Moravě osm poboček v sociálně vyloučených lokalitách (např. Brno, Olomouc, Hodonín, Frýdek-Místek). Probíhá zde terénní práce, poradenský servis v komunitních centrech, systematická práce s dětmi v nízkoprahových klubech v podobě volnočasových kroužků a vzdělávacích aktivit. Organizace také realizuje mnoho kulturních aktivit prezentujících romskou kulturu, např. vydávání jediných romsko-českých novin v ČR Romano hangos nebo multikulturní festival Django Fest, který už sedm let představuje špičky world music české hudební scény. Důležitou aktivitou je také doučování romských dětí přímo v jejich rodinách. Získané prostředky budou využity na vzdělávání dětí ze sociálně vyloučených lokalit, které má pozitivní vliv nejen na jejich studijní výsledky, ale i na vytváření multikulturního prostředí v České republice.

  Více zde : www.srnm.cz

  Číslo účtu je : 35-1366180207/0100
  Banka: Komerční banka


 3. A KLUBY ČR

  A Kluby jsou nevládní nezisková organizace registrovaná krajským soudem v Brně od roku 2000. Poskytujeme poradenství a terapii lidem závislým na alkoholu, a jejich příbuzným a blízkým osobám, případně závislým na dalších návykových látkách a hazardních hrách. V současnosti jsme jediným zařízením v Brně a Jihomoravském kraji, které poskytuje tyto služby anonymně a bez předchozí nutnosti léčby či doporučení od lékaře. Jsme také jedinou organizací zabývající se tvorbou a realizací koncepce alkoholové harm reduction (minimalizace rizik).
  Získané finanční příspěvky budou sloužit přímo našim klientům, a to v podobě rozšíření výpůjčního fondu knih. Konkrétně tedy k zakoupení knih s tématikou alkoholové závislosti či gamblerství, a to zejména knih, které dané téma zpracovávají poutavou a srozumitelnou formou. Informovanost klientů a povzbuzení skrze osobní příběhy lidí, kteří si prošli podobnými problémy jsou důležitými motivačními faktory v léčbě návykového chování. V případě zájmu je seznam plánovaných knih k dispozici.

  Více zde : http://www.akluby.cz

  Číslo účtu je : 86-1114200267/0100
  Banka: Komerční banka

 4. APLA - Asociace pomáhající lidem s autismem

  Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s., jejíž posláním je podporovat všemi prostředky systematickou a komplexní profesionální pomoc lidem s PAS. Cílem je zvýšit kvalitu života lidí postižených autismem a jejich rodinám. Lidé s poruchou autistického spektra ne zcela rozumí tomu, co vidí, slyší, prožívají., což komplikuje komunikaci s okolím. V neznámém prostředí a nepředvídaných událostech může u těchto jedinců docházet až k sebezraňování kousáním, škrábáním, trháním vlasů … Protože lidé postižené autismem nejsou v různém rozsahu schopni samostatné existence, nejsou schopni sami aktivně trávit volný čas poskytujeme jim asistenční službu, dobrovolníky, volnočasové aktivity - klubovna Vlaštovka , relaxovna, zájmové kroužky, pravidelné výlety, bazén, letní pobytové tábory, vzdělávání atd.
  Výtěžek od účastníků internetové hry Sendvič použijeme na náklady spojené s poskytováním osobní asistence a dobrovolníků, popř. zájmové aktivty.

  Více zde : brno.apla.cz nebo www.autismus.cz

  Číslo účtu je : 1034006325/5500
  Banka: Raiffeisenbank a.s.

 5. Kontakt BB - občanské sdružení pro studium, rehabilitaci a sport bez bariér

  Organizace realizuje rehabilitačně-sportovní program pro osoby s tělesným postižením se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Posláním je vést účastníky programu k nezávislému pojetí života a motivovat je k aktivnímu životnímu stylu, dávajícímu příklad a působícímu aktivizačně na lidi v jejich blízkosti. Nosnou činností je plavecký program, který je realizován ve čtyřech střediscích organizace (Praha, Brno, K. Vary, Č. Budějovice) a díky školicímu a rozvojovému programu KONTAKTU bB se plave v dalších osmi místech ČR.
  Pravidelné plavání s sebou nese nejen zlepšení fyzické kondice, ale v rovině sociální nabízí možnost navazovat přátelství a vztahy, setkávat se při běžné aktivitě mimo zdravotnická zařízení, vyměňovat si zkušenosti, ať již školní, pracovní nebo různé „vychytávky“, důležité pro zvládnutí lepší sebeobslužnosti a napomáhající k aktivnímu a nezávislému způsobu života. Navazujícím programem jsou týdenní pobytové akce (6x ročně) s intenzivním rehabilitačně-sportovním programem, zaměřené na zlepšení fyzické kondice a zvýšení úrovně samostatnosti a soběstačnosti. Sdružení pořádá také plavecké závody a do série čtyř závodů Českého poháru zapojujeme každoročně kolem stovky plavců, což má obzvlášť pro děti a mládež velký motivační význam pro aktivní způsob života.
  Váš příspěvek bude využit na zkvalitnění stávajících hlavních oblastí činnosti.

  Více zde : www.kontaktbb.cz

  Číslo účtu je : 449449449/0300
  Banka: ČSOB

 6. VLK - Lesoochranárské zoskupenie (Slovenská organizace)

  Občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 1993, a ktorého cieľom je záchrana prirodzených lesov. Má 600 členov a vyše 3000 priaznivcov predovšetkým na Slovensku a v Českej republike. Akční členovia vytvárajú kmene okolo adoptovaných pohorí – VLK Tatry, VLK Východné Karpaty, VLK Malé Karpaty, VLK Strážovské vrchy. V adoptovaných pohoria členovia dozerajú v teréne na ochranu vzácnych území a chránených šeliem, organizujú exkurzie aj stráženie ohrozených lokalít, a v mestách, ktoré sú v blízkosti týchto pohorí, usporadúvajú prednášky, koncerty, či informačné stánky. Do väčších akcií na záchranu konkrétnych ohrozených lokalít sa zapájajú všetky kmene a tiež lesné skupiny zo zahraničia.

  Medzi najvýznamnejšie úspechy VLKa patrí: 2001 a 2002 – zastavenie ťažby v mimoriadnej krásnej NPR Suchá dolina v západných Tatrách formou 40-ročného prenájmu (160 ha). Ako nájomca VLK zastavil ťažbu, zabezpečil zmenu lesných hospodárskych plánov a vyplatil ujmu vlastníkov lesov – miestnemu urbariátu. 2004 – založenie prvej súkromnej prírodnej rezervácie Vlčia (21 ha) v Čergovskom pohorí a druhej prírodnej rezervácie Rysia (30 ha) v Strážovských vrchoch. Vlčia vykúpená od súkromného majiteľa pomocou jedinečnej zbierky Kúp si svoj strom, Rysia prijatá ako dar od predošlého majiteľa. Obe rezervácie sú majetkom VLKa a sú chránené v najvyššom – 5. stupni ochrany. Predmetom ochrany sú evolučné procesy a nie vybraný druh živočícha či rastliny. 2005 – rozšírenie štátnej PR Udava z 52 ha na 393 ha. Návrh na rozšírenie pripravil a tri roky presadzoval tím VLKa. 2007 – rozšírenie štátnej NPR Kyjovský prales z 53 ha na 397 ha . Návrh na rozšírenie pripravil a štyri roky presadzoval tím VLKa. 2007 - zastavenie ťažby kalamitného dreva v nádherných dolinách Tichá a Kôprová v Tatranskom národnom parku. 2008 – vyhlásenie štátnej PR Bisce s rozlohou 28 ha. Návrh na vyhlásenie tohoto nížinného pralesa v blízkosti miest Trebišov a Michalovce pripravil a dva roky presadzoval tím VLKa.
  Sendvičové príspevky chceme využiť na vydanie našich vlčích novín Zavýjanie.

  Více zde : www.wolf.sk, www.ticha.sk

  Číslo účtu je: 383217353/7500 (ČSOB pro SR - pozor účet je již v EUR)
  nebo
  191010622/0300 (ČSOB pro ČR)


Variabilním symbolem je šest číslic: 999 + číslo vašeho týmu (dostanete po registraci)
Konstantní symbol pro platbu složenkou na účet je většinou: 0379
Konstantní symbol pro převod z účtu na účet: 0558. To jen v případě, že po vás někdo konst.symbol požaduje, i když by zřejmě neměl.Úastnický poplatek jde přímo ve prospěch neziskových organizací a jeho výše záleží na vás, základní představa:

 • 100 Kč (4 EUR) = sociálka (minimální výše poplatku)
 • 200 Kč (7 EUR) = studenti standard
 • 300 Kč (11 EUR) = pracující standard
 • 500 Kč (18 EUR) = borci

Příspěvek zaplaťte přímo na konto vámi vybrané organizace. Abychom vás motivovali k vyšším příspěvkům, fotogalerie týmů bude řazená dle výše příspěvku.

Přihlásit se a zaplatit je potřeba do do pátku 27.2. 2009. Po tomto datu zkontrolujeme, zda peníze dorazily a v případě nesrovnalostí vám následujícím týdnu dáme vědet.