Řešení sady 1

101. Pravidla Hry

Jde o metaforické vyjádření Desatera. Kód tvoří správně písmena na začátku odstavců uspořádaná tak, aby metaforická pravidla odpovídala pravidlům v Desateru. Používá se verze z katolického katechismu (viz formulace „jde o verzi pravidel, která je běžně používána v našich krajích“). Kód je „CDEABHFJIG“.

102. Jak malí

Obrázky naznačují vždy příjmení tvůrců (námět + ilustrace) známých večerníčků. Názvy večerníčků stačí doplnit do křížovky a přečíst tajenku.

Řešení úkolu 102

Heslo je tedy „KRTEK“.

103. 12 obsahuje 26

Několikastupňová substituční šifra. Pozorování: v prvním řádku šifry je 26 „koleček“. Ta jsou oddělena znaménky větší menší do 12 skupin. Dále šifra obsahuje několik řádků. Základní dedukce: první řádek je klíč k substituci abecedy (obsahuje 26 koleček, což by mohlo znamenat 26 písmen). V dalších izolovaných řádcích je pak zapsána zpráva. Podstatou řešení je přijít na to, že první řádek je kódový zápis měsíců v češtině leden>únor<březen atd. Znaménka větší menší jsou tedy hintem k tomu přijít na měsíce (otázka: čeho je dvanáct a zároveň je něco menší, větší nebo stejné než sousední. Odpověď: měsíce). Měsíce jsou „zapsány“ bez souhlásek a zároveň substitucí svých samohlásek - samohlásky jsou substituovány „kolečky“. Zajímavé je, že pokud si sepíšeme měsíce v češtině, je celkový počet samohlásek rovný 26. Abeceda je tedy ve schematickém přepisu realizována takto: lEden = A, ledEn = B, Únor = C, únOr = D, břEzen = E, březEn = F atd. Řádky pod „klíčem k abecedě“ jsou pak obdobným substitučním zápisem písmen pomocí samohlásek v měsících: v tomto případě počet koleček = počet hlásek v měsíci, výrazné kolečko = příslušná samohláska, př.: lEden (A), by byl zapsán jako =oOooo>. Některá písmenka by pochopitelně nemusela být v tomto zápise jeznoznačná (např. Z má stejný zápis jako O) - tehdy se v řádku objevuje i schéma některého měsíce sousedního, což už jednoznačné je. Pozn: ovšem např. čErvenec (M) <oOoooooo= se jednoznačne liší od prOsinec (X) <ooOooooo=. Každý řádek tedy kóduje jedno písmenko. Vychází: HESLO ZNI MUDRC.

104. Hvězdičky

Obrázek ze zadání jen lehce transformovaný:

Řešení úkolu 104


Počet hvězdiček udává, kolikáté písmeno z názvu kontinentu bereme. Počty nožiček u hvězdiček udávají pořadí čtení. Kód je „KAREL“.

Pozn. Pokud Vás zaujala mapa „vzhůru nohama“, podívejte se na http://flourish.org/upsidedownmap

105. Konstrukční

Složit skládačku ve tvaru velblouda, přečíst návodné texty: zezadu („kod“), shora („uvedte“) a zbylá písmena na nohou z obou stran („angl“ + „icky“). Do řešení tedy napíšeme heslo „CAMEL“. Ostatní nepoužitá písmena pouze doplňují vzhled papírového velblouda (O = oči, A = uši atd.).

106. Vnitřní neklid

Několikanásobná skrývačka. Morseovka skrytá v interpunkci -., obsahuje hint VRYMECH. Zaměříme se tedy na rýmy - zajímavé je, že báseň obsahuje zcela pravidelně tzv. vnitřní rýmy. Jejich první písmenka (Proud, Ran, Vdech, Nic,…) obsahují hint PRVNIPISMENKAVERSU. Vypišme si první písmenka veršů: HSOKYAISCNTIIMNALVAOSNESPRAHEVJVRSLE. Na první pohled nic moc, ale na druhý pohled sedí frekvence odpovídající nějaké transpozici. Je to velmi jednoduchá transpozice - první - poslední - druhé - předposlední - atd. písmeno. HESLOSKRYVAJIVSECHNATRIPISMENNASLOVA. Třípísmenná slova jsou tato: TMA, RAN, SNY, NIC, NOC, ZDI, LES, SPÍ, ERB, BER, OSE, LED. Zbývá poslední krok, tím je opět skrývačka, tentokrát už lehká - prostřední písmena těchto slov. Dostáváme „MANIODEPRESE“.

Řešení sady 2

201. Koníčkovka

Skrytý text je: „Podzim skoro přichází, kladivu cosi schází. Kalendář nám poradí, že je osmý v pořadí.“

Kód je tedy „SRPEN“.

202. Radar

Z křížku vyšleme paprsek směrem na sever a poté točíme paprskem po směru hodinových ručiček a prohlížíme co je v dohledu (jako radar), tj. čteme písmena. Písmenka stíní, takže nevidíme, co je za nimi. Na rozdíl od radaru však písmenka po kompletním prohlédnutí „odstřelíme“. Takže čteme „zadej jméno asterixova parťáka“. Kód je „OBELIX“.

203. Trasa Sendviče 2009

Grafická šifra s příběhem. Stačí záznam trasy s postupovými body převést na schéma „vzdušnou čarou“ od bodu k bodu. Objeví se písmena „BRNO“.

204. TTTTTTTTT

Slova převedeme podle mobilové T9 do smysluplné věty „kod nasi sifry uz snad najdete bez vetsi práce vase reseni jest pekne ceske slovo pro nos slona“. Kód je tedy „CHOBOT“.

205. Video

Jde o morseovku, zavazování vlevo/vpravo kóduje tečku/čárku, utahování tkaniček je oddělovač. Kód je „PRKNA“.

Řešení sady 3

301. Trezor

Pomocí pozorování autora (cvakání, rodné číslo, 230239, prvočísla) je potřeba odhalit kód trezoru – 893965.

V textu se navíc vyskytuje mnoho indicií k písni Trezor (samotný název, Karel, tupě zíráš, po dědovi, velký ocelový, úlovek, tedy zdánlivě minimální, nezoufej, přijde levně, poznám bez nesnází).

Klíč k heslu lze odhalit na základě indicií („Hokej, trolej, kolej“, „klíč je v písni“, „paroží“) – TROFEJ. Posunem slova TROFEJ o kód 893965 získáme heslo „BAROKO“. Poslední věta nám potvrdí správnost (Richard Műller).

302. Data

Grafická šifra zadaná jako posloupnosti čísel v tabulce. Vyluštění lze provést i s pouhou tužkou na papíře. Rychlejší však bude přepsat čísla do libovolného tabulkového editoru a převést čísla na spojnicový graf.

Řešení úkolu 302


Kód je „KOSTEL“.

303. Vánoční dárek

 1. Černě psaná slova se na základě překryvů prvních a posledních písmen poskládají do tvaru krychle, tak, aby vše sedělo.
 2. „Stuha“ (=červená slova) se na složenou krychli „namotá“ jako na vánoční dárek – křížení stuhy se stuhou pak určí písmena řešení – V,Č,Ě,L,K,O. Následně přesmýknout na heslo „CLOVEK“.
s y p a t ě s t o k o u t o p a s
a  ů  o  e  b  m  r  o  a
m ý V a l í Č k o b Ě t i s L á m
e  a  i  n  u  j  g  i  e
t a b á k v a l t ř e b a t l e t

s a p o t    t a b á k
y  o  u    e  r  v
p e K l o    l e O n a
a  u  k    t  ž  l
t ě s t o    a b e ř t

304. Noty

Jedná se o zakódované Braillovo písmo. Hintem jsou nevidomí autoři písně, dále opakujích se šest not a šestice not na začátku, která určuje klíč (je třeba vědět, že a jak jsou pozice teček standardně očíslovány). Každý takt kóduje písmeno, což je napovězeno i „začátkem textu“. Kód je „KOPRETINA“.

305. Barevná cesta

Možný způsob řešení:

Řešení úkolu 305


Počet úseků cesty musí být sudý, proto musí cesta jít přes (jediné) bílé políčko (máme 4 barvy). Zkoumejme možný počet použitých polí stejné barvy. Vzhledem k počtu modrých polí přichází v úvahu pouze 1-5. Vzhledem k minimální délce trasy a rozmístění modrých polí přicházejí v úvahu pouze délky 4 nebo 5. Přes 5 modrých polí vede pouze jedna cesta délky 22 (4 barvy x 5 + bílé pole + do cíle), která ovšem nesplňuje zadání. Cesta přes 4 modrá pole délky 18 je prakticky dána až na dva úseky v mřížce 3×4 a 2×4. Tyto možnosti se ale již snadno rozeberou podle ostatních barev.

Kód je „ZZOZMCOCCMZMOOCM“.

306. Dvanáct velkých dětí

Velké děti jsou známé osobnosti, dvanácka v názvu nás upozorňuje, že musíme rozlišit dvanáct různých barev. Jednotlivé výjevy jsou časově uspořádány. Postavy:

 • světle modrá - Gandhí
 • vyblitá zelená - Churchill
 • tmavě červená - Castro
 • světle zelená - King
 • fialová - Mandela
 • písková - Kennedy
 • hnědá - Havel
 • žlutá - Thatcherová
 • světle červená - Gorbačov
 • růžová - Tij
 • tmavě zelená - Gore
 • tmavě modrá - Klaus

Barevná čísla v zadání udávají kolikáté písmeno ze jména máme vzít, dostáváme „krestni jmeno ostrovanky“. V zadání se vyskytují jen dvě ženy, přičemž ostrovankou je jen Thatcherová, takže kód je „MARGARET“.

Řešení sady 4

401. Odpočet

Text se skládá z několika odpočítávání (8,7,6,5,4,3,2,1 - start). Zápisy čísel odpočtů jsou zanořené; jakmile přečteme číslo, můžeme je škrtnout a objeví se další. Na konci každého odpočtu je „nesystémová“ číslovka a mezi jednotlivými odpočty je obyčejný text. Nesystémové číslovky jsou NULA SEST NULA OSM JEDNA DEVET CTYRI PET a text CILDOPADU. Tedy „cíl dopadu 06.08.1945“. Kód je „HIROSIMA“.

Přehledné znázornění:


C(NU(J(D(TR(CTY(PE(S(SED(OSM)M)EST)T)RI)I)VA)EDNA)LA)
I(SE(JE(D(T(CT(PE(S(SEDM)EST)T)YRI)RI)VA)DNA)ST)
L(N(JE(D(TR(CTY(P(SEST)ET)RI)I)VA)DNA)ULA)
D(OS(JE(DV(T(C(PET)TYRI)RI)A)DNA)M)
O(JE(J(DV(T(CTYRI)RI)A)EDNA)DNA)
P(DE(JE(D(TRI)VA)DNA)VET)
A(CTY(J(DVA)EDNA)RI)
D(PE(JEDNA)T)
U

8,7,6,5,4,3,2,1 - 0
7,6,5,4,3,2,1 - 6
6,5,4,3,2,1 - 0
5,4,3,2,1 - 8
4,3,2,1 - 1
3,2,1 - 9
2,1 - 4
1 - 5

CILDOPADU

06081945

402. Kamarádi

Erby znázorňují zahraniční partnerská města Blansku (Blansko.cz - partnerská města). Chybějící erb patří městu „KOMARNO“.

403. Podivný obrázek

Stačí otočit hlavu o 45 stupňů doleva a přečíst kód „KARABINA“.

404. Tipy

ZADEJME KÓD LOĎ. NEFUNGUJE? TAK MÝVAL. TAKY NEFUNGUJE. NO JO, NEŠILME, ŠIFRA EVIDENTNĚ BUDE SNADNÁ. DÁME TO! ZKUSME NAPSAT DO KOLONKY TRUBADÚR. TAKY NIC? SAKRA, AŤ NA TO DOJDEM. SNAD HESLO SÓLOKAPR. ANI TAK TO NEBYLO. DO ŘITI!

Vypsáním písmen s chybějící diakritikou získáme ODYSSEA AUTOR, heslem je tedy „HOMER“.

405. Mlha

Fotky jsou z Budapešti. Mlha se maďarsky řekne „köd“. Kód je „TECKY“.

Za inspiraci děkujeme Evě Stanovské.