Dobré rady

Informace na této stránce nejsou nezbytné pro účast na hře, mohou vám však pomoci si hru více užít (především pokud hrajete poprvé).

Pojetí hry

 • Hru lze pojmout mnoha různými způsoby, např.

  • jako intenzivní závod v plném napětí, kdy jde o každou vteřinu,
  • stylem „zkusíme a uvidíme, jak nám to půjde“,
  • jako společenské setkání s dobrými sendviči a když vyjde čas, tak se podíváme i na nějakou šifru.
 • Záleží jen na vás, jakou si hru uděláte. Pouze doporučujeme, aby si celý tým dopředu ujasnil základní přístup - vyhnete se tím zbytečným zklamáním.

Složení týmu

 • Účastníci nejsou omezeni žádným (ani věkovým) limitem. Je však vhodné, aby většina týmu uměla česky (alespoň pasivně, slovenští účastníci jsou vítáni; budeme se snažit konstruovat úkoly tak, aby tam nebyla žádná vyloženě češtinářská záludnost).
 • Pokud si hledáte nějaké spoluhráče, můžete využít „inzerci volných hráčů“ v sekci „Lidé hledají tým“ - odkaz vlevo.
 • Větší týmy mají docela výraznou výhodu. Seženťe si k sobě ještě někoho.
 • Není nezbytně nutné, aby celý tým byl na jednom místě. Ale je to výhoda.

Úlohy

 • Nejlepší způsob, jak získat dobrou představu o této hře je podívat se na stránky o loňském a předloňském a předpředloňském ročníku.
 • Pokud chcete potrénovat, můžete zkusit i stránky her Tmou, Bedna, Exit … Oproti těmto hrám budou zde úkoly samozřejmě upraveny podmínkám hry.
 • Typ úkolů je rozmanitý: šifry, logické a slovní úlohy, úkoly vyžadující vyhledávání informací na webu, …
 • Také složitost úkolů je velmi rozmanitá. Tradičně bývají na Sendviči úlohy, které lze vyřešit „správným pohledem“ za 30 vteřin i úlohy, u kterých nepředpokládáme, že by je někdo vyřešil dříve než za 30 minut. Důležitou součástí hry je umění odhadnout, kterou úlohu řešit a na kterou se vybodnout.
 • Každá úloha má číselný kód, který slouží pouze k identifikaci úlohy a nenese žádnou informaci, a dále název, který informaci nést může. Název nikdy není nezbytnou součástí zadání (tj. v principu je úloha vždy řešitelná i bez názvu), nicméně může být užitečný. Konkrétně název může (příklady jsou z loňského ročníku):

  • pouze popisovat, jak úloha vypadá (např. 2008/105. Bludiště, 2008/205. Křižovatka),
  • napovídat, jak úlohu řešit (např. 2008/104. Binární růžice, 2008/401. Kontrola pravopisu, 2008/404. Latinská),
  • upřesňovat kód (2008/201. Strom v nestandardní notaci, 2007/305. Infantilní sedmipísmenná)
 • Organizátoři doporučují projít si v historii Sendviče všechny úlohy, které se jmenovaly MLHA.

Strategie

 • Během hry budete mít stále přístup ke statistikám, takže budete vědět, jak si vedete vzhledem k ostatním.
 • Kromě toho ovšem statistiky můžete využívat k tomu, abyste poznali, které úkoly jsou jednoduché a které těžké. Pokud jste v druhé polovině startovního pole, tak téměř jistě nemá cenu, aby celý tým řešil úlohu, kterou po půl hodině ještě nikdo nevyřešil.
 • V zápalu luštění se snadno stane, že na výše uvedenou radu zapomenete. Může být vhodné vyčlenit dopředu člověka, který bude statistiky pravidelně sledovat.
 • Je vhodné neřešit vše společně a úlohy si rozdělit (každý se zaměří na některou z úloh), ale také se vyplácí alespoň občas postup zkonzultovat. Stává se, že někdo půl hodiny kouká do zadání a pak přijde kolega a prohlásí „co blbneš, vždyť je to takhle…“.